Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi

Grid View:
Hızlı bakış

Çocuk Cinselliğinde Merak edip Soramadıklarınız

(0)
125,00TL

ÖNSÖZ Çocuk cinselliği konusu yıllardır anne babaların üzerinde düşündüğü, bazı ebeveynleri tedirgin eden, bazı ebeveynlerin ise anlamlandırmakta zorlandığı bir durumdur. Gerek yaşadığı toplumun tutumu, gerekse ebeveynlik ve çocuk cinselliği hakkındaki bilgi eksikliği çocuğa karşı yanlış yaklaşımların sergilenmesine neden olmaktadır. Bu yak..

Hızlı bakış

Çocuk Gelişimi Rehberi

(0)
200,00TL

 Çocuk gelişimi mesleği, sağlıktan eğitime, özel eğitimden sosyal dezavantajlı çocuklara kadar çocukların bulunduğu her alanda faaliyet gösteren bir disiplin olarak bireysel ve toplumsal gelişim açısından önemli bir konumda bulunmaktadır. Farklı alanda olsa da temelde çocukların gelişimsel olarak desteklenmesi ve çoğun yüksek yararının..

Hızlı bakış

Çocuk Hakları

(0)
500,00TL

Çocuk HaklarıÇocukların da yetişkinler gibi temel haklara sahip olması gerektiği düşüncesinden hareketle ilk olarak Çocuk Hakları Bildirgesi kabul edilmiş ve taraf devletler çocuklara yönelik politikalarını bu uluslararası belge ışığında şekillendirmişlerdir. Daha sonra Birleşmiş Milletler öncülüğünde gelişen evrensel çocuk hakları oluşturulmas..

Hızlı bakış

FARKLI KÜLTÜRLERDE AİLE VE ÇOCUK

(0)
400,00TL

Dünyadaki tüm çocuklar eşit olarak doğarlar, ama eşit ortamlara doğmadıklarıgibi eşit bir şekilde de büyümezler. Cenevreli filozof ve yazar Jean-JacquesRousseau’nun söylediği gibi; “Mademki tüm insanlar bir çiftten ve aynı yerdendünyaya geliyorlar; o halde hepsi doğuştan eşittir, ancak çevre koşulları, eğitimyönetim biçimleri onları değiştirir.’’ A..

Hızlı bakış

Çocuk Edebiyatı ve Medya

(0)
180,00TL

ÖNSÖZÇocukluk, her birimizin geçtiği hayat filminin bileti gibidir. Dev ekranda dönenfilmin kalitesini etkileyen, bir yönetmen ve birçok emektar vardır. Buemektarlardan biri de “çocuk edebiyatı ürünleri”dir. Masallar, öyküler, şiirler,bilmeceler, tekerlemeler, ninniler ve daha birçok yazın türünü de sayabileceğimizçocuk edebiyatı ürünleri daha doğd..

Hızlı bakış

Çocuk ve Çevre

(0)
225,00TL

ÖNSÖZİnsanın eğitimi için en önemli dönem olduğu düşünülen okul öncesi dönem sürecinde,çocukların yaşadıkları ortam ve aldıkları eğitim çok önemlidir. Bugününçocuklarının yarının büyükleri olduğu düşünülürse, çağa uygun çocuk yetiştirmedeokul öncesi eğitiminin önemi çok büyüktür. Bu görüş göz önüne alınarak,çocuklara verilecek çevre eğitimine erken..

Hızlı bakış

Öğrenme ve Öğretme Teknikleri

(0)
240,00TL

ÖN SÖZGelişen teknoloji, gelişen toplum ve gelişen bireyler öğrenme ve öğretimtekniklerinde yenilikçi yaklaşımların ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Klasiköğretim teknikleri hem öğrenen hem de öğretenler için yetersiz kalmaktadır. Öğretimsisteminin en önemli öğesi olan öğretmenlerin, klasik yöntemleri en iyi şekilde bilipuygulama becerisi yanınd..

Hızlı bakış

Çocuklarda Davranış Yönetimi Anne-Baba ve Eğitimciler İçin

(0)
240,00TL

ÖN SÖZAnne-baba, öğretmen ve diğer yetişkinler, toplum geleceğinin teminatı olarakgördükleri çocuklarda istendik/olumlu davranışlar görmek ister ve bunun içinçaba gösterirler. Çocukların doğuştan getirdikleri bir takım özellikler ve bireyselfarklılıkları, yetişkinlerin çocuk yetiştirme tutum ve davranışları, çevresel etkiler gibibazı nedenlerle çoc..

Hızlı bakış

Erken Çocuklukta Beden Eğitimi ve Spor

(0)
225,00TL

ÖN SÖZBu kitap erken çocukluk döneminde temel hareket becerilerinin desteklenmesindebeden eğitimi ve spor etkinliklerinden yararlanılmasına yönelik teorik veuygulamalı bilgileri içermektedir.Kitapta gelişimle ilgili temel kavramlar, özellikle motor gelişim olmak üzere,okul öncesi dönem çocukların gelişim özellikleri konularına kısaca değinildiktens..

Hızlı bakış

Aile Eğitimi

(0)
180,00TL

ÖN SÖZBu kitabı hazırlarken her çocuğun kendi potansiyeli doğrultusunda gelişmehakkı olduğunu unutmadık. Ancak çocukların bu haklarını hayata geçirmekiçin, yakın çevrelerine yani anne-babalarına bağımlı oldukları gerçeğini dehatırlayarak hareket etmeye dikkat ettik. En önemlisi her evin her ailenin farklıbir yaşam rengi olduğunu birbirimize vurgula..

Hızlı bakış

Erken Çocuklukta Dil Edinimi

(0)
200,00TL

SUNUŞDil, toplumu oluşturan bireylerin iletişim gereksinimlerini karşılayanbir araç olarak düşünüldüğünde, toplumun kültürel mirası olan inançlarını,değerlerini ve davranış örüntülerini gelecek kuşaklara aktarmada önemli birgörevi yerine getirir.İnsanlığın ve uygarlıkların en önemli hazinesi olan dil, bilimin ilerlemesive teknolojinin gelişmesiyle ..

Hızlı bakış

Erken STEM Eğitimi ve Uygulamaları

(0)
225,00TL

ÖNSÖZ Hızla gelişen bilim ve teknolojideki ilerlemeler, geleceğin mesleklerini ve zihni doğrudan etkilemektedir. Bu durum, eğitim sistemi içerisindeki yapıların da güncellenmesini ve bilişsel yapıların üst düzeyde geliştirilmesini destekleyecek programların uygulanmasını gerektirmektedir. Bu gereksinimden hareketle felsefi temellerini oluştura..

Hızlı bakış

Anne ve Çocuk Beslenmesi

(0)
180,00TL

ÖN SÖZBeslenme, insanın temel gereksinimlerinden ve sağlığı da etkileyen enönemli etmenlerden biridir. Yapılan araştırmalar, bireylerin yetişkinlikte sağlıklıbir yaşam sürdürebilmelerinde; çocukluk ve ergenlik dönemlerinde kazanmışoldukları alışkanlıklarının etkili ve belirleyici olduğunu göstermektedir.0-6 yaş grubu çocuklar, gebe ve emzikli kadın..

Hızlı bakış

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Çocuk Hastalıkları

(0)
270,00TL

ÖN SÖZÜlkemiz yüksek doğurganlık hızı ile genç nüfus yapısına sahiptir. Her yılyaklaşık 1 milyon 300 bin çocuk dünyaya gelmekte, 16 milyon çocuk okulöncesi ve okul eğitimine katılmakta ve bu çocukların eğitimi, sağlığınınkorunması ve sosyal gelişimi evde aileye olduğu kadar, belki daha fazlasıtoplumsal kurumlara düşmektedir. BM Çocuk Hakları Sözleş..

Hızlı bakış

Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı

(0)
225,00TL

IV. BASKIYA ÖNSÖZGelişim insan yaşamı boyunca sürse de kişilik oluşumu ve yapılanmasındatemel, çocukluk döneminde atılmaktadır. Sağlıklı ve başarılı çocuklar yetiştirmekiçin bu sürece etki eden unsurların ve yaşananların bilinmesi, hem eğitimcilere hemde anne- babalara katkı sağlayacaktır. Çocuğun normal gelişim dönemi özelliklerininbilinmesi ruhsa..

Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 24 (2 Sayfa)