Erken Çocuklukta Dil Edinimi

Erken Çocuklukta Dil Edinimi

200,00TL
Ürün Kodu: OÖ011
Stok Durumu: Stokta var
ISBN: 978-605-4551-73-6

Özellikler

  • Basım Tarihi Eylül 2014
  • Basım Yeri Ankara
  • Baskı Sayısı 1.Baskı
  • Boyut 16x24
  • Hamur Kalitesi 80 gr 1 hamur
  • Renk Renkli
  • Sayfa Sayısı 323
Yazarlar

Yazarlar

Prof. Dr. Z. Fulya TEMEL

Doç. Dr. Hatice BEKİR

Yrd. Doç. Dr. Zeliha YAZICI

Ürün Açıklaması

SUNUŞ

Dil, toplumu oluşturan bireylerin iletişim gereksinimlerini karşılayan
bir araç olarak düşünüldüğünde, toplumun kültürel mirası olan inançlarını,
değerlerini ve davranış örüntülerini gelecek kuşaklara aktarmada önemli bir
görevi yerine getirir.
İnsanlığın ve uygarlıkların en önemli hazinesi olan dil, bilimin ilerlemesi
ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilimsel incelemelerle keşfedilmeyi
bekleyen zengin bir veri tabanı olarak düşünülebilir.
Bu noktadan hareketle insana özgü ve en etkin iletişim aracı olarak kabul
edilen dil, birçok araştırmacı ve düşünürün ilgi odağı olmuş ve bu araştırmacılar
kendi odaklandıkları noktalara göre dili incelemişlerdir.
Gelişimsel açıdan bakıldığında; çocuklar, dil aracılığı ile çevrenin yapısını
keşfeder, dili kullanarak duygu ve düşüncelerini ifade eder, dili kullanarak içinde
yaşadığı kültür, ahlak, din ve sosyal değerleri kazanır. Erken çocukluk dönemi,
dilin edinimi açısından da kritik bir dönemdir. Erken çocukluk döneminde
dil; sesbilgisi, anlambilgisi, sözdizimi ve dilbilgisi hemen hemen yetişkin
düzeyine yakın olarak edinilmektedir. Çocuğun hangi yaşta ne tür dil özellikleri
gösterdiğini ve dil edinimini nelerin etkilediğini bilmek ve tüm bunları dikkate
alarak çocuğu doğru tanımak ve değerlendirmek önemlidir. Çocuğun biyolojik
yapısı ile birlikte düşünme sistemi ve çevrenin dil ediniminde etkisi büyüktür.
Ayrıca dil edinimi diğer gelişim alanlarıyla etkileşim içinde ilerleme sağlamakta
ve diğer gelişim alanlarının gelişmesine yardımcı olmaktadır. Özellikle çocuğun
bilişsel, duygusal ve sosyal gelişiminde dil edinimi önemli bir etkiye sahiptir.
Bu nedenle bu kitapta yazarların çalışma konuları ile ilintili, olan erken
çocukluk gelişimi bakış açısı ile konular irdelenmiştir. Bu kitapta, dilin tanımı
ve önemi, dil bilimin tarihsel gelişimi, dil edinim kuramları, erken çocukluk
döneminde dil edinimi, dil edinimini etkileyen faktörler, iki dillik ve çok
dillilik, dil ediniminde özel durumlar, dil ve konuşma sorunları bölümlerine yer
verilmiştir.
Alanda çalışan eğitimciler gelişim ve psikoloji alanında çalışanlar,
akademisyenler, öğretmen adayları ve ailelere yararlı olması dileğiyle…..

Prof. Dr. Zeynep Fulya TEMEL
Doç. Dr. Hatice BEKİR
Yrd. Doç. Dr. Zeliha YAZICI

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.