Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi

Grid View:
Hızlı bakış

Çocuk Şarkıları Dağarcığı-1

(0)
40,00TL

Çocuk Şarkıları Dağarcığı-1YAZARLAR : Çiğdem Aytepe Atilla Çağdaş Değer Dr. İlknur Özal Göncü Bora AteşyakanBu kitap; • 5 yaşından itibaren, çocukların temel müzik eğitiminde,• Okulöncesi eğitim kurumlarında çocuklara yönelik müzik etkinliklerinde, • İlköğretim okullarında uygulanan müzik derslerinde, • Çocuk korolarının eğitim ..

Hızlı bakış

Çocuk ve Oyun

(0)
140,00TL

ÖNSÖZOyun çocuğun çevresini tanımasına, anlamasına, bir şeyler öğrenmesine,öğrendiği bilgi ve becerileri pekiştirmesine yarayan önemli vegerekli bir faaliyettir. Çocuk için vazgeçilmez bir yaşama biçimi olanoyun, çocuğun en doğal öğrenme aracıdır. Oyun çocuğun olmazsaolmazıdır, evrensel bir dilidir.Erken çocukluk eğitimi veren kurumlarda, çocuklara..

Hızlı bakış

Çocukta Sanat ve Yaratıcılık

(0)
170,00TL

ÖNSÖZHer çocuk fırsat verildiğinde içindeki potansiyeli açığa çıkarabilmekte, birşeyler üretip ortaya koyabilmektedir. Önemli olan bu potansiyeli çocukların nasılaçığa çıkarabileceği, yaratıcı becerilerini nasıl ortaya koyabileceğidir. Erkençocukluk döneminden başlayarak ailelerin ve eğitimcilerin çocukların gizli güçleriniortaya koyabilecek etkinl..

Hızlı bakış

Erken Çocukluk Döneminde Gelişim

(0)
210,00TL

ÖN SÖZSaygı,Sevgi,Sabır,Çocuk yetiştirmek için gerekli bu üç önemli değer, ancak BİLGİ iletaçlandırılabilir ve anlamlı hale gelebilir. Çünkü toplumun geleceğini oluşturanbireyler olarak çocukların yetiştirilmesi, rastlantıya bırakılamayacak kadarönemli bir konudur.Çocuk gelişimi alanında, çok değerli bilim insanlarının sayısız eserleribulunmaktadır..

Hızlı bakış

Çocuk Gelişimi

(0)
170,00TL

ÖNSÖZÇocukluk dönemi gelişimsel olarak sürekli değişimler içerir. Bu değişimleritakip etmek ve doğru olarak anlamak önemli bir sorundur. Diğer taraftançocukların bulundukları dönem içerisinde doğru olarak tanınmalarıgereksinim haline gelmiştir. Çocuğun gelişimsel olarak tanınması ebeveynleraçısından iyi bir bakım ve eğitim anlamına gelmektedir. Eği..

Hızlı bakış

Okul Öncesi Eğitimde Materyal Geliştirme

(0)
170,00TL

ÖNSÖZÇocukların ilk yıllarını kapsayan okul öncesi dönem, çocuğun gelişimininen hızlı olduğu dönemdir. Bu dönemde çocuğun aldığı eğitimin kalitesi,onun dünyayı algılama gücünü arttırır, yeteneklerinin gelişmesine veduygularını açığa vurmasına yardımcı olur. Birey, yaşamı boyunca hiçbirdönemde okul öncesi dönemde olduğu kadar aktif değildir. Bu döne..

Hızlı bakış

Çocuk ve İletişim

(0)
290,00TL

ÖN SÖZİnsanlık tarihinin başlangıcından bugüne kadar insanların içinde bulunduklarıtoplumla denge ve uyum içinde anlaşmaları iletişim sayesinde olmaktadır.Sağlıklı bir toplum için çocukla iletişim üzerinde durulması gereken kritik bir konudur.Çocuk ile kurulacak doğru iletişim çocuğun gelişim sürecinde belirleyicietkiye sahiptir. Bu anlamda anne ba..

Hızlı bakış

Üstün Zekalılar Ve Üstün Yetenekliler Konusunda Bilinmesi Gerekenler

(0)
150,00TL

Son yıllarda kamu oyunu meşgul eden konulardan birisi Üstün Zekalı/ üstün yetenekli/parlak çocuklar konusu olmuştur. Konu o kadar alevli bir hale gelmiştirki TBMM de konuyla ilgili özel araştırma komisyonu oluşturulmuş ve 2017 kadarolan süreyi kapsayan Stratejik Plan hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra siyasiler, ülkeninkonumu gereği, icat yapan, bilim..

Hızlı bakış

BEBEKLİK DÖNEMİNDE GELİŞİM

(0)
170,00TL

ÖNSÖZAnne-baba olacağını öğrendiği andan itibaren muhtemelen tüm anne-babalarıbüyük bir heyecan ve mutluluk sarar…O andan itibaren sahip olacakları, dünyanın en değerli varlığı ile ilgili hayallerkurmaya başlarlar.Ona ellerinden gelen en iyi imkanları sunmak, onu en iyi şekilde yetiştirmekve mutlu bir hayat sunmak isterler.Anne-babaların çocukların..

Gösterilen: 16 ile 24 arası, toplam: 24 (2 Sayfa)