Sağlık Bilimleri

Sağlık Bilimleri

Grid View:
Hızlı bakış

BİLMECELERLE SPOR HEKİMLİĞİ

(0)
70,00TL

Kitaplar vardır bir çırpıda okunur ve başkalarına tavsiye edilir, tekrar okunmak istenir. Kitaplar vardır birkaç sayfa okunur, bir kenara bırakılır, uzun bir süre okunmadan raflarda kalır. Eğitici kitaplar ise zorunlu kalınmadıkça okunmaz, okunulması gerektiği sürece de sıkıntı oluşturur. Bu kitabı, Doç. Dr. Sabriye ERCAN özenle, titizlikle..

Hızlı bakış
Hızlı bakış

EBELİK ESASLARI

(0)
300,00TL

Sayın Meslektaşlarım ve Sevgili Öğrenciler, Ebelik mesleği de diğer sağlık disiplinleri gibi kuramsal bilgi ve beceriyi içeren uygulamalı bir sağlık disiplinidir. Günümüzde lisans, lisansüstü düzeyde eğitim ile gelişimini sürdürmektedir. Bugün ise ebelik kanıta dayalı çalışmalara daha çok ihtiyaç duyarak gelişmek ve değişmek durumundadır. Ba..

Hızlı bakış

Elektro-Fiziksel Modaliteler

(0)
50,00TL

Ön SözUzun yıllardır meslek yüksekokullarında ders veren akademisyenlerin öğrencilerintaleplerini göz önünde bulundurarak hazırladıkları, fizyoterapi teknikerleriiçin elektrofiziksel modaliteler ve uygulamalarının yer aldığı kitabımızınmeslek yüksekokullarının fizyoterapi programlarındaki öğrencilerimizeve fizyoterapi teknikerlerine faydalı bir reh..

Hızlı bakış

Fizyoterapistler İçin Fasyal Anatomi

(0)
45,00TL

Fizyoterapistler İçin Fasyal Anatomi..

Hızlı bakış

HASTA EĞİTİMİ

(0)
35,00TL

Hasta eğitimi, sağlık hizmetleri sunumunda sağlık profesyonellerinden beklenen rollerin önemli bir halkasını oluşturmaktadır. Sağlık eğitimi sağlık hizmetlerinin her aşamasında bireylerin sağlık davranışlarını geliştirmek, sağlığa ilişkin karar verme becerilerini güçlendirmek, yaşamlarını hastalıkla birlikte yönetmelerine ve sağlık durumların..

Hızlı bakış

Hasta ve Yaşlı Psikolojisi

(0)
15,00TL

ÖNSÖZGelişimsel dönemlerden biri olan yaşlılık dönemi, fizikselgerilemelere bağlı olarak engelliliğe neden olabilen, içinde birçokhastalığı barındırabilen, sosyal ve ekonomik değişiklere bağlıolarak da krizlere neden olabilen bir dönemdir. Yaşlılıkdöneminde birey, yaşamındaki değişikliklere uyum sağlamayaçalışmakta ve tüm bu krizleri sağlıklı bir ş..

Hızlı bakış

Hasta Yaşlı ve Özel Gereksinimi olan (Engelli) Bireyler ve Eğitimi

(0)
18,00TL

Sevgili Okur,Engelli çocukların gelişiminde ve eğitiminde özel eğitimönemli bir yer tutmaktadır. Temel insan gereksinimlerimizaynı olsa da birbirinin aynı insan yoktur. Özel eğitimegereksinimi olan çocukların da her birinin engel türü, derecesive engelden/hastalıktan etkilenme durumları birbirindenfarklıdır. Her çocuğu kendi çevresi, kültürü, geçmi..

Hızlı bakış

Hasta, Yaşlı ve Engelli Bakımı

(0)
18,00TL

ÖnsözSevgili Okur,Dünyada ve Ülkemizde nüfus yapısı hızla değişmektedir. Sağlık alanında tanıve tedavi yöntemlerindeki hızlı teknolojik gelişmeler, eğitim seviyesinin artması,doğuştan beklenen yaşam süresinin uzaması sonucu yaşlı nüfus artmakta, günümüzdehastalık yükü olarak kronik hastalıklar daha fazla sorun oluşturmaktadır. Diğertaraftan kentleş..

Hızlı bakış

OLGULARLA SPORCU REHABİLİTASYONU

(0)
188,00TL

Sağlık bilimleri alanındaki öğrencilerin, hasta başında aldıkları pratik eğitimleri ve bire bir uygulamaları son derece önemlidir. Öğrencilerimizin olgu çözümlemeli teorik kitaplara olan ihtiyacının ne kadar derin olduğu aşikârdır.  ‘Olgularla Sporcu Rehabilitasyonu’ başlıklı bu kitapta, spor hekimliği uzmanları ve fizyoterapistler olara..

Hızlı bakış

Torasik ve Servikal Bölge Patolojilerinde Rehabilitasyon

(1)
125,00TL

Torasik ve Servikal Bölge Patolojilerinde Rehabilitasyon..

Hızlı bakış

Üriner ve Fekal inkontinasta Hemşirelik Yönetimi El Kitabı

(0)
90,00TL

ÖNSÖZDünyada ve ülkemizde yaygın bir problem olan inkontinans; üriner, fekalveya her ikisi birlikte olarak görülebilmektedir. İnkontinans sorununu saptamadahemşire multidisipliner ekip içinde önemli bir role sahiptir. Bu nedenleinkontinans sorunu olan bireylerin bakımında hemşirelerin uzmanlaşmasıönemlidir. Bu bağlamda ülkemizde üriner ve/veya feka..

Hızlı bakış

Yaşam Modeli Doğrultusunda Yaşlı Sağlığı

(0)
55,00TL

Yaşam Modeli Doğrultusunda Yaşlı Sağlığı..

Hızlı bakış

YETİŞKİN ENGELLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ

(0)
40,00TL

ÖNSÖZ Eğitim hayatın tam merkezinde yer alan, kişinin kendini gerçekleştirmesini, toplumsal hayata aktif bir birey olarak katılmasını, yeterli bir gelire sahip olmasını sağlayan temel insani bir haktır. Eğitim yoluyla meydana gelen öğrenme aktivitesi bireyden bireye farklılık göstermektedir. Engelli bireylerin normal gelişim gösteren diğer..

Hızlı bakış

EBELİK BAKIM UYGULAMALARINDA İŞLEM BASAMAKLARI

(0)
120,00TL

Ebelik eğitiminin kuramsal ve pratik olarak güçlendirilmesi, yukarıda raporda belirtilen ve küresek ölçekte hedeflenen sağlık göstergelerine ulaşılmasında kilit bir önem taşımaktadır. Güçlü bir ebelik mesleğinin ilk ayağı olan eğitim, yetkin ve nitelikli işgücünün sağlanmasında önemli bir yere sahiptir. Profesyonel ebelik eğitimi kuramsal ve uy..

Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 41 (3 Sayfa)