Hemşirelik

Grid View:
Hızlı bakış

AFET YÖNETİMİNDE VE AFET HEMŞİRELİĞİ

(0)
270,00TL

ÖNSÖZ Afetler her yıl milyonlarca insanı etkilemekte, toplum ve çevrenin sahip olduğu tüm değerleri tehdit etmektedir. Türkiye başta depremler olmak üzere farklı doğa kaynaklı afetlerden çoğunlukla etkilenen bir ülke olması sebebiyle ağır kayıplar yaşamış ve ciddi tecrübeler edinmiştir. Buna rağmen afetlerle mücadele ve riskleri azaltma kon..

Hızlı bakış

HASTA EĞİTİMİ

(0)
140,00TL

Hasta eğitimi, sağlık hizmetleri sunumunda sağlık profesyonellerinden beklenen rollerin önemli bir halkasını oluşturmaktadır. Sağlık eğitimi sağlık hizmetlerinin her aşamasında bireylerin sağlık davranışlarını geliştirmek, sağlığa ilişkin karar verme becerilerini güçlendirmek, yaşamlarını hastalıkla birlikte yönetmelerine ve sağlık durumların..

Hızlı bakış

Hasta ve Yaşlı Psikolojisi

(0)
30,00TL

ÖNSÖZGelişimsel dönemlerden biri olan yaşlılık dönemi, fizikselgerilemelere bağlı olarak engelliliğe neden olabilen, içinde birçokhastalığı barındırabilen, sosyal ve ekonomik değişiklere bağlıolarak da krizlere neden olabilen bir dönemdir. Yaşlılıkdöneminde birey, yaşamındaki değişikliklere uyum sağlamayaçalışmakta ve tüm bu krizleri sağlıklı bir ş..

Hızlı bakış

Hasta Yaşlı ve Özel Gereksinimi olan (Engelli) Bireyler ve Eğitimi

(0)
105,00TL

Sevgili Okur,Engelli çocukların gelişiminde ve eğitiminde özel eğitimönemli bir yer tutmaktadır. Temel insan gereksinimlerimizaynı olsa da birbirinin aynı insan yoktur. Özel eğitimegereksinimi olan çocukların da her birinin engel türü, derecesive engelden/hastalıktan etkilenme durumları birbirindenfarklıdır. Her çocuğu kendi çevresi, kültürü, geçmi..

Hızlı bakış

Hasta, Yaşlı ve Engelli Bakımı

(0)
35,00TL

ÖnsözSevgili Okur,Dünyada ve Ülkemizde nüfus yapısı hızla değişmektedir. Sağlık alanında tanıve tedavi yöntemlerindeki hızlı teknolojik gelişmeler, eğitim seviyesinin artması,doğuştan beklenen yaşam süresinin uzaması sonucu yaşlı nüfus artmakta, günümüzdehastalık yükü olarak kronik hastalıklar daha fazla sorun oluşturmaktadır. Diğertaraftan kentleş..

Hızlı bakış

KADINLIĞIN DÖNÜM NOKTASI MENOPOZ

(0)
370,00TL

                                                                       Kadın olmak yaşam süreci boyunca birçok riskli durum ile mücadeleyi gerektirmektedir. Çevresel, so..

Hızlı bakış

Üriner ve Fekal inkontinasta Hemşirelik Yönetimi El Kitabı

(0)
280,00TL

ÖNSÖZDünyada ve ülkemizde yaygın bir problem olan inkontinans; üriner, fekalveya her ikisi birlikte olarak görülebilmektedir. İnkontinans sorununu saptamadahemşire multidisipliner ekip içinde önemli bir role sahiptir. Bu nedenleinkontinans sorunu olan bireylerin bakımında hemşirelerin uzmanlaşmasıönemlidir. Bu bağlamda ülkemizde üriner ve/veya feka..

Hızlı bakış

Yaşam Modeli Doğrultusunda Yaşlı Sağlığı

(0)
250,00TL

Yaşam Modeli Doğrultusunda Yaşlı Sağlığı..

Hızlı bakış

YETİŞKİN ENGELLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ

(0)
130,00TL

ÖNSÖZ Eğitim hayatın tam merkezinde yer alan, kişinin kendini gerçekleştirmesini, toplumsal hayata aktif bir birey olarak katılmasını, yeterli bir gelire sahip olmasını sağlayan temel insani bir haktır. Eğitim yoluyla meydana gelen öğrenme aktivitesi bireyden bireye farklılık göstermektedir. Engelli bireylerin normal gelişim gösteren diğer..

Out Of Stock
Hızlı bakış

Okul Dönemindeki Çocukların Sağlığının Geliştirilmesi

(0)
60,00TL

ÖN SÖZTürk Milli Eğitimi’nin temel hedefi çocukları birçok değerle donatarakhayata hazırlamak, geleceğe sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmektir. Her bireyiçin hayata hazırlanmanın en önemli toplumsal alanı okuldur. Bu anlamda, okulve çevresi, çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlığının koruması ve geliştirmesikonusunda önemli bir yere sahipt..

Hızlı bakış

Yaşlılık ve Yaşlı Sağlığı

(0)
500,00TL

ÖNSÖZSağlığı geliştirme çabalarının nihai hedefi yaşamın uzaması kadar niteliğininde artmasıdır. Bilimsel bilgi ve becerinin yanı sıra insan yaşamının değerineilişkin mesleki, felsefi ve etik ilkelerin içselleştirilmiş olması da bu hedefe ulaşmadaönemli katkı sağlar. Sağlık ve hastalığın iç içe olduğu bir döngü olan insanömrünün her aşamasında sağl..

Hızlı bakış

Hemşirelik Temel Becerilerinde Klinik Notlar '' CEP KİTAP ''

(0)
110,00TL

ÖNSÖZ Değerli okuyucu(lar), Bilindiği üzere hemşirelik bilim ve sanattan oluşan, kuram ve uygulamaların merkezine “insan” kavramını koyan ve temel işlevi “bakım” olan bir sağlık disiplinidir. Günümüzde profesyonel hemşirelik uygulamaları bireyin sağlığının yükseltilmesi, korunması ve iyilik halinin sürdürülmesine odaklanmaktadır. Bu doğrul..

Hızlı bakış

Egzersiz Alışkanlığı Kazandırma Rehberi

(0)
25,00TL

ÖNSÖZİlk kez JO. Prochaska ve CC. DiClemente tarafından 1982 yılında geliştirilen DeğişimAşamaları Modeli, bireylerin davranış değişiminin; düşünmeme, düşünme,hazırlık, hareket ve devam ettirme olmak üzere; beş aşamadan oluştuğunu vurgulamaktadır.Modelde bireyin içinde bulunduğu aşamaya göre özel uygulama veprogramlara gereksinim duyulduğu belirtil..

Hızlı bakış

Hemşirelik Ve Estetik

(0)
200,00TL

ÖNSÖZHemşirelik mesleğinin eğitici ya da klinik uygulayıcısı olarak çalışantüm hemşireler, hemşireliğin bilim ve sanattan oluşan uygulamalıbir disiplin olduğunu, yıllarca bilim yönü üzerinde durulduğunu vesanat yönünün biraz gölgede kaldığı gerçeğini bilirler. Bugün sağlıksisteminin geleneksel yapılanması içinde hemşireler, hasta merkezlideğil, iş ..

Hızlı bakış

İş Sağlığı ve Güvenliği

(0)
210,00TL

ÖNSÖZBireyler yaşamın idame ettirilmesi için çalışmak durumundadırlar. Çalışmayaşamı sağlık, hastalık ve riskler açısından birçok konuyu da gündeme taşımaktadır.İş sağlığı ve güvenliği çalışma yaşamının birey ve toplum için sağlıklıolmasını, optimal iyilik halinin var olduğu ortamların sağlanmasını, çalışma barışıve esenliği için gerekli eylem ve d..

Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 21 (2 Sayfa)