Hemşirelik

Grid View:
Hızlı bakış

Hasta ve Yaşlı Psikolojisi

(0)
15,00TL

ÖNSÖZGelişimsel dönemlerden biri olan yaşlılık dönemi, fizikselgerilemelere bağlı olarak engelliliğe neden olabilen, içinde birçokhastalığı barındırabilen, sosyal ve ekonomik değişiklere bağlıolarak da krizlere neden olabilen bir dönemdir. Yaşlılıkdöneminde birey, yaşamındaki değişikliklere uyum sağlamayaçalışmakta ve tüm bu krizleri sağlıklı bir ş..

Hızlı bakış

Hasta Yaşlı ve Özel Gereksinimi olan (Engelli) Bireyler ve Eğitimi

(0)
18,00TL

Sevgili Okur,Engelli çocukların gelişiminde ve eğitiminde özel eğitimönemli bir yer tutmaktadır. Temel insan gereksinimlerimizaynı olsa da birbirinin aynı insan yoktur. Özel eğitimegereksinimi olan çocukların da her birinin engel türü, derecesive engelden/hastalıktan etkilenme durumları birbirindenfarklıdır. Her çocuğu kendi çevresi, kültürü, geçmi..

Hızlı bakış

Hasta, Yaşlı ve Engelli Bakımı

(0)
18,00TL

ÖnsözSevgili Okur,Dünyada ve Ülkemizde nüfus yapısı hızla değişmektedir. Sağlık alanında tanıve tedavi yöntemlerindeki hızlı teknolojik gelişmeler, eğitim seviyesinin artması,doğuştan beklenen yaşam süresinin uzaması sonucu yaşlı nüfus artmakta, günümüzdehastalık yükü olarak kronik hastalıklar daha fazla sorun oluşturmaktadır. Diğertaraftan kentleş..

Hızlı bakış

Yaşam Modeli Doğrultusunda Yaşlı Sağlığı

(0)
25,00TL

Yaşam Modeli Doğrultusunda Yaşlı Sağlığı..

Hızlı bakış

Okul Dönemindeki Çocukların Sağlığının Geliştirilmesi

(0)
40,00TL

ÖN SÖZTürk Milli Eğitimi’nin temel hedefi çocukları birçok değerle donatarakhayata hazırlamak, geleceğe sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmektir. Her bireyiçin hayata hazırlanmanın en önemli toplumsal alanı okuldur. Bu anlamda, okulve çevresi, çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlığının koruması ve geliştirmesikonusunda önemli bir yere sahipt..

Hızlı bakış

Yaşlılık ve Yaşlı Sağlığı

(0)
60,00TL

ÖNSÖZSağlığı geliştirme çabalarının nihai hedefi yaşamın uzaması kadar niteliğininde artmasıdır. Bilimsel bilgi ve becerinin yanı sıra insan yaşamının değerineilişkin mesleki, felsefi ve etik ilkelerin içselleştirilmiş olması da bu hedefe ulaşmadaönemli katkı sağlar. Sağlık ve hastalığın iç içe olduğu bir döngü olan insanömrünün her aşamasında sağl..

Hızlı bakış

Hemşirelik Temel Becerilerinde Klinik Notlar '' CEP KİTAP ''

(0)
20,00TL

ÖNSÖZ Değerli okuyucu(lar), Bilindiği üzere hemşirelik bilim ve sanattan oluşan, kuram ve uygulamaların merkezine “insan” kavramını koyan ve temel işlevi “bakım” olan bir sağlık disiplinidir. Günümüzde profesyonel hemşirelik uygulamaları bireyin sağlığının yükseltilmesi, korunması ve iyilik halinin sürdürülmesine odaklanmaktadır. Bu doğrul..

Hızlı bakış

Egzersiz Alışkanlığı Kazandırma Rehberi

(0)
15,00TL

ÖNSÖZİlk kez JO. Prochaska ve CC. DiClemente tarafından 1982 yılında geliştirilen DeğişimAşamaları Modeli, bireylerin davranış değişiminin; düşünmeme, düşünme,hazırlık, hareket ve devam ettirme olmak üzere; beş aşamadan oluştuğunu vurgulamaktadır.Modelde bireyin içinde bulunduğu aşamaya göre özel uygulama veprogramlara gereksinim duyulduğu belirtil..

Hızlı bakış

Doğurganlığın Düzenlenmesi

(0)
50,00TL

ÖNSÖZÜreme sağlığının korunması, anne, bebek ve toplum sağlığının geliştirilmesinde aile planlaması hizmetlerinin kritik bir önemi vardır. Bireylerin istedikleri sayıda çocuk sahibi olmalarına ve gebeliklerin zamanlamasını belirlemelerine olanak sağlayan aile planlaması; eğitim, danışmanlık ve doğum kontrol yöntemlerinin kullanımı yoluyla elde edi..

Hızlı bakış

Hemşirelik Ve Estetik

(0)
25,00TL

ÖNSÖZHemşirelik mesleğinin eğitici ya da klinik uygulayıcısı olarak çalışantüm hemşireler, hemşireliğin bilim ve sanattan oluşan uygulamalıbir disiplin olduğunu, yıllarca bilim yönü üzerinde durulduğunu vesanat yönünün biraz gölgede kaldığı gerçeğini bilirler. Bugün sağlıksisteminin geleneksel yapılanması içinde hemşireler, hasta merkezlideğil, iş ..

Hızlı bakış

İş Sağlığı ve Güvenliği

(0)
25,00TL

ÖNSÖZBireyler yaşamın idame ettirilmesi için çalışmak durumundadırlar. Çalışmayaşamı sağlık, hastalık ve riskler açısından birçok konuyu da gündeme taşımaktadır.İş sağlığı ve güvenliği çalışma yaşamının birey ve toplum için sağlıklıolmasını, optimal iyilik halinin var olduğu ortamların sağlanmasını, çalışma barışıve esenliği için gerekli eylem ve d..

Hızlı bakış

Hipertansiyonda Bakim

(0)
18,00TL

Hipertansiyonda Bakım..

Hızlı bakış

Yaşlı Bakım Ve Uygulamaları

(0)
18,00TL

ÖNSÖZGünümüzde nüfus hızla yaşlanmakta ve bu insanlara olan bakım hizmetisunucularına olan ihtiyacın arttığı bir dönemdeyiz. Yaşlı bakımı ve uygulamasıyapacak olan sağlık elamanlarının eğitimine katkı sunabilmek veözellikle uygulamalarda yardımcı olması amacıyla hazırlamış bulunmaktayım.Kitabın eksikleri olduğunun farkındayım ama sağlık alanın büyü..

Hızlı bakış

Cerrahi Hemşireliği Kavram Haritası ve Akış Şemalı

(0)
140,00TL

ÖN SÖZZevkle öğrendiğimizi, hiçbir zaman unutamayız.Alfred MERCİERİçinde yaşadığımız bilgi çağı, bilgiye ulaşan, bilgiyi yapılandıran, üretenve paylaşabilen bireylere gereksinim duymaktadır. Eğitim sistemleri de bilgialıp verme yerine, bilgiyi inşa edebilen, çeşitli düşünme yollarını bilen veuygulayabilen, öğrencilerin öğrenme sürecinde etkin olduğ..

Hızlı bakış

Demanslı Bireyin Bakımı “Bakım Veren Herkes İçin Kısa Pratik Bakım Önerileri

(0)
15,00TL

ÖN SÖZDeğerli Bakım Verenler,Dünyada yaşlı sayısı giderek artmaktadır. Ülkemizde hızla yaşlanan ülkelerdenbirisi haline gelmiştir. Yaşlılıkla beraber görülen hastalıklarında görülmesıklığı artmıştır. Yaşlılık hastalıklarından birisi ve en bilindik olanı hiçkuşkusuz Demans’dır. Demans bakıma muhtaçlık durumunu arttırmakta vehastaların bir başkasının..

Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 16 (2 Sayfa)