Okul Öncesi

Okul Öncesi Kitaplarımız

Grid View:
Hızlı bakış
Hızlı bakış

Aile Eğitimi ve Okul Öncesinde Aile Katılımı

(0)
225,00TL

ÖN SÖZUzun yıllardır derslerimde öğretmen adaylarına eğitimde ailenin öneminive aile katılım stratejilerini anlatıyorum. Yaptığım araştırmalarda da hemaile katılımını geliştirmeye hem de mevcut durumu belirlemeye yönelik birçaba içerisindeyim. Temel görüşüm, çocukların eğitiminde en iyi ve en idealsonucu almak için ebeveynler ve öğretmenler arasınd..

Hızlı bakış

Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi

(0)
200,00TL

ÖN SÖZOkul öncesi dönem, yaşamın ilk altı yılını kapsayan ve çocukların bedensel,zihinsel, sosyal, duygusal ve dil gelişimlerinin çok hızlı gerçekleştiğibir dönemdir. Bu dönemde çocuklar pek çok temel kavram ve beceriyikazanmaktadırlar. Ancak çocukların yaşamlarını sürdürebilmeleri içingerekli temel bilgi ve becerileri kazanmaları tesadüfe bırakılm..

Hızlı bakış

Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi

(0)
225,00TL

ÖNSÖZGünümüzde fen bilimleri ve matematik ile ilgili hızlı gelişmeler matematiköğretiminin önemini artırmıştır. Bu nedenle, matematik ile ilgili kalitelieğitim fırsatları her yaştaki çocuklar için önemli olmuştur. Bilindiği gibi, okulöncesi yıllar tüm gelişim alanlarında olduğu gibi zihinsel gelişimin de enhızlı olduğu yıllardır. Bu amaçla aileler ..

Hızlı bakış

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar

(0)
375,00TL

SUNUŞSon yıllarda erken çocukluk eğitiminin gelişmesi açısından önemli çalışmalaryapılmakta, yaygınlaştırma konusunda hızlı ilerlemeler kaydedilmektedir. Bu nicelikseliyileştirmelere paralel olarak, erken çocukluk eğitiminin niteliğini de sorgulamalıyız.Niteliği etkileyen bileşenler ise personel, yönetişim ve program kalitesidir.Bu alanda yapılan ç..

Hızlı bakış

Erken Çocuklukta Dil Edinimi

(0)
200,00TL

SUNUŞDil, toplumu oluşturan bireylerin iletişim gereksinimlerini karşılayanbir araç olarak düşünüldüğünde, toplumun kültürel mirası olan inançlarını,değerlerini ve davranış örüntülerini gelecek kuşaklara aktarmada önemli birgörevi yerine getirir.İnsanlığın ve uygarlıkların en önemli hazinesi olan dil, bilimin ilerlemesive teknolojinin gelişmesiyle ..

Hızlı bakış

Erken STEM Eğitimi ve Uygulamaları

(0)
225,00TL

ÖNSÖZ Hızla gelişen bilim ve teknolojideki ilerlemeler, geleceğin mesleklerini ve zihni doğrudan etkilemektedir. Bu durum, eğitim sistemi içerisindeki yapıların da güncellenmesini ve bilişsel yapıların üst düzeyde geliştirilmesini destekleyecek programların uygulanmasını gerektirmektedir. Bu gereksinimden hareketle felsefi temellerini oluştura..

Hızlı bakış

Erken Çocukluk Döneminde Teknolojinin Kullanımı ve Etkinlikler

(0)
40,00TL

SUNUŞSabun köpüğü baloncuklarının uçuşunu, çeşitli kaplara su doldurup boşaltaraksuyun akışkanlığını, kardan adamın güneş ışınlarıyla eriyişini vb. olayları gözleyençocuklarımız bu ilk oyunlarıyla ilk meraklarını, ilk sorularını sorarak bilimseldüşünme süreçlerini başlatmış olurlar. Bu süreç içerisinde onları pozitif olarak bilgilendirmekçağdaş eği..

Hızlı bakış

Erken Çocukluk Döneminde Dramatik Etkinlik Uygulamaları Ve Kostüm Hazırlama

(0)
300,00TL

ÖNSÖZYaratıcılığın ve yaratıcı ifadenin oyunlarla beslendiği erken çocukluk dönemindeçocuklar için dramatik etkinliklerin planlanması, materyal ve ortamhazırlanması önemli olmaktadır. Erken Çocukluk Döneminde Dramatik EtkinlikUygulamaları ve Kostüm Hazırlama kitabı çocuklar için dramatik etkinliklerinnasıl planlanacağı, eğitim ortamı, maske ve kost..

Hızlı bakış

Okul Öncesi Dönemde Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları

(0)
35,00TL

ÖNSÖZOkul öncesi eğitimde, okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ve bilişseletkinlikler, çocuklarda kavram oluşturma, problem çözme, algılama,dikkat yoğunluğunun ve süresinin artması gibi zihinsel gelişimlerinindesteklenmesinde önemli bir yer tutar. Çocukların düşünme, akıldatutma ve karar verme gibi zihinsel işlevleri yapmalarına yardımcı olur.Gözlem..

Hızlı bakış

Proje Yaklaşımına Dayalı Eğitim - Teoriden Uygulamaya

(0)
180,00TL

ÖNSÖZGünümüz eğitim sisteminin temel işlevi çağın gerektirdiği değişimi yakalamak ve çağın ihtiyacı olan bireyleri yetiştirmektir. Bireyleri bu anlayışla yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim sistemi, öğrenme öğretme sürecinin tüm sorumluluğunun öğretmende olduğu öğretmen merkezli geleneksel anlayış yerine farklı arayışlara girmek zorundadır.Öğretmeni..

Hızlı bakış

Oyun Temelli Sosyal Beceri Eğitimi

(0)
225,00TL

ÖNSÖZİnsan yaşamında oldukça önemli olan oyun çocuğun gelişimini yansıtır. Oyun,çocuğun işidir, en temel gereksinimidir, en doğal öğrenme ortamıdır. Çocukluk dönemininoyun temelli yapısı çocuklar arasında en etkili iletişimi ve sosyal etkileşimisağlar. Gelişim süreci içinde çocuklar, yaşamları boyunca yararlanacakları sosyal becerilerioyun yolu ile..

Hızlı bakış

Erken Çocukluk Döneminde Gelişim

(0)
250,00TL

ÖN SÖZSaygı,Sevgi,Sabır,Çocuk yetiştirmek için gerekli bu üç önemli değer, ancak BİLGİ iletaçlandırılabilir ve anlamlı hale gelebilir. Çünkü toplumun geleceğini oluşturanbireyler olarak çocukların yetiştirilmesi, rastlantıya bırakılamayacak kadarönemli bir konudur.Çocuk gelişimi alanında, çok değerli bilim insanlarının sayısız eserleribulunmaktadır..

Hızlı bakış

Çocuk Gelişimi

(0)
225,00TL

ÖNSÖZÇocukluk dönemi gelişimsel olarak sürekli değişimler içerir. Bu değişimleritakip etmek ve doğru olarak anlamak önemli bir sorundur. Diğer taraftançocukların bulundukları dönem içerisinde doğru olarak tanınmalarıgereksinim haline gelmiştir. Çocuğun gelişimsel olarak tanınması ebeveynleraçısından iyi bir bakım ve eğitim anlamına gelmektedir. Eği..

Hızlı bakış

Eğitim Filmleri Başlar Yukarı

(0)
50,00TL

ÖNSÖZMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki seçmeli “Eğitim Filmleri”dersinin ilk gününde yarıyıl boyunca izlenecek eğitim filmleri tartışılır. Değişebilirseçenekler üzerinde anlaştıktan sonra her hafta beşinci baskıyla 200 filme ulaşankitaptan seçtiğimiz filmlerden biri izlenir. Filme geçmeden önce etkinlik formu daiçeren ve o film ..

Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 19 (2 Sayfa)