Sağlık Bilimleri

Sağlık Bilimleri

Grid View:
Out Of Stock
Hızlı bakış

Egzersiz Alışkanlığı Kazandırma Rehberi

(0)
25,00TL

ÖNSÖZİlk kez JO. Prochaska ve CC. DiClemente tarafından 1982 yılında geliştirilen DeğişimAşamaları Modeli, bireylerin davranış değişiminin; düşünmeme, düşünme,hazırlık, hareket ve devam ettirme olmak üzere; beş aşamadan oluştuğunu vurgulamaktadır.Modelde bireyin içinde bulunduğu aşamaya göre özel uygulama veprogramlara gereksinim duyulduğu belirtil..

Hızlı bakış

Hidroterapi

(0)
175,00TL

Uzun yıllardır meslek yüksekokullarında ders veren akademisyenlerin öğrencilerin taleplerini gözönünde bulundurarak hazırladıkları, fizyoterapi teknikerleri için hidroterapi ve uygulamalarının yer aldığı kitabımızın meslek yüksekokullarının fizyoterapi programlarındaki öğrencilerimize ve fizyotera- pi teknikerlerine faydalı olacağın..

Hızlı bakış

Doğurganlığın Düzenlenmesi

(0)
280,00TL

ÖNSÖZÜreme sağlığının korunması, anne, bebek ve toplum sağlığının geliştirilmesinde aile planlaması hizmetlerinin kritik bir önemi vardır. Bireylerin istedikleri sayıda çocuk sahibi olmalarına ve gebeliklerin zamanlamasını belirlemelerine olanak sağlayan aile planlaması; eğitim, danışmanlık ve doğum kontrol yöntemlerinin kullanımı yoluyla elde edi..

Hızlı bakış

Hemşirelik Ve Estetik

(0)
200,00TL

ÖNSÖZHemşirelik mesleğinin eğitici ya da klinik uygulayıcısı olarak çalışantüm hemşireler, hemşireliğin bilim ve sanattan oluşan uygulamalıbir disiplin olduğunu, yıllarca bilim yönü üzerinde durulduğunu vesanat yönünün biraz gölgede kaldığı gerçeğini bilirler. Bugün sağlıksisteminin geleneksel yapılanması içinde hemşireler, hasta merkezlideğil, iş ..

Hızlı bakış

İş Sağlığı ve Güvenliği

(0)
210,00TL

ÖNSÖZBireyler yaşamın idame ettirilmesi için çalışmak durumundadırlar. Çalışmayaşamı sağlık, hastalık ve riskler açısından birçok konuyu da gündeme taşımaktadır.İş sağlığı ve güvenliği çalışma yaşamının birey ve toplum için sağlıklıolmasını, optimal iyilik halinin var olduğu ortamların sağlanmasını, çalışma barışıve esenliği için gerekli eylem ve d..

Hızlı bakış

Hipertansiyonda Bakim

(0)
150,00TL

Hipertansiyonda Bakım..

Out Of Stock
Hızlı bakış

Kadın Ve Ebelik

(0)
90,00TL

ÖnsözEbelikte kadının önemi öncelikle bir kadın olarak kadınlara destek olmamızve her zaman kadınlar ile birlikte olmamız ile başlar. Sağlıklı ve güçlü kadınlarile sağlıklı nesillerin sağlıklı başlangıçlar yapabilmesi için ebeler vazgeçilmezkonumdadır. Ebelerin ülkemizde kadınların güçlendirilmesinde primerrol ve sorumlulukları vardır. Güçlü ebeler..

Hızlı bakış

Klinik Fizyoterapi

(0)
150,00TL

Ön SözUzun yıllardır meslek yüksekokullarında ders veren akademisyenlerinöğrencilerin taleplerini gözönünde bulundurarak hazırladıkları, fizyoterapiteknikerleri için temel klinik bilgilerin yer aldığı kitabımızın meslek yüksekokullarınınfizyoterapi programlarındaki öğrencilerimize ve fizyoterapi teknikerlerinefaydalı olacağına inanıyorum.Kitapta, k..

Hızlı bakış

Yaşlı Bakım Ve Uygulamaları

(0)
23,00TL

ÖNSÖZGünümüzde nüfus hızla yaşlanmakta ve bu insanlara olan bakım hizmetisunucularına olan ihtiyacın arttığı bir dönemdeyiz. Yaşlı bakımı ve uygulamasıyapacak olan sağlık elamanlarının eğitimine katkı sunabilmek veözellikle uygulamalarda yardımcı olması amacıyla hazırlamış bulunmaktayım.Kitabın eksikleri olduğunun farkındayım ama sağlık alanın büyü..

Hızlı bakış

Bakım Verenlerin Yaşadıkları Güçlükler ve Çözüm Önerileri

(0)
130,00TL

YAZARIN ÖNSÖZÜDünya’da ve ülkemizde her geçen gün demografik olarak nüfusun hızlayaşlandığı bir süreçten geçmekteyiz. Projeksiyonlar, ilerleyen yıllarda ülkeleregöre değişmekle birlikte çok daha fazla olacağını işaret etmektedir. Tarihselsüreç içerisinde örneğin, Roma imparatorluğunda doğan bir insan, ortalama23 yıl yaşamayı ümit ederken, 1900’lü y..

Hızlı bakış

BİYOETİK ÇERÇEVESİNDE VEGAN VE VEJETARYENLİK

(0)
120,00TL

ÖNSÖZArtan nüfus ile doğru orantılı olarak tüketim ve çevre sorunlarında da artış olmaktadır. Tüketimdeki artış ile doğanın bir parçası olan hayvanların endüstriyel kullanımında da artış olmaktadır. Vegan ve vejetaryenlik, sadece bir beslenme biçimi değil, bir yaşam tarzı, bir hayat felsefesi ve ayrıca biyoetik bir yaklaşım olarak kabul etmek mümkü..

Hızlı bakış

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Çocuk Hastalıkları

(0)
270,00TL

ÖN SÖZÜlkemiz yüksek doğurganlık hızı ile genç nüfus yapısına sahiptir. Her yılyaklaşık 1 milyon 300 bin çocuk dünyaya gelmekte, 16 milyon çocuk okulöncesi ve okul eğitimine katılmakta ve bu çocukların eğitimi, sağlığınınkorunması ve sosyal gelişimi evde aileye olduğu kadar, belki daha fazlasıtoplumsal kurumlara düşmektedir. BM Çocuk Hakları Sözleş..

Hızlı bakış

Cerrahi Hemşireliği Kavram Haritası ve Akış Şemalı

(0)
650,00TL

ÖN SÖZZevkle öğrendiğimizi, hiçbir zaman unutamayız.Alfred MERCİERİçinde yaşadığımız bilgi çağı, bilgiye ulaşan, bilgiyi yapılandıran, üretenve paylaşabilen bireylere gereksinim duymaktadır. Eğitim sistemleri de bilgialıp verme yerine, bilgiyi inşa edebilen, çeşitli düşünme yollarını bilen veuygulayabilen, öğrencilerin öğrenme sürecinde etkin olduğ..

Hızlı bakış

Demanslı Bireyin Bakımı “Bakım Veren Herkes İçin Kısa Pratik Bakım Önerileri

(0)
130,00TL

ÖN SÖZDeğerli Bakım Verenler,Dünyada yaşlı sayısı giderek artmaktadır. Ülkemizde hızla yaşlanan ülkelerdenbirisi haline gelmiştir. Yaşlılıkla beraber görülen hastalıklarında görülmesıklığı artmıştır. Yaşlılık hastalıklarından birisi ve en bilindik olanı hiçkuşkusuz Demans’dır. Demans bakıma muhtaçlık durumunu arttırmakta vehastaların bir başkasının..

Hızlı bakış
Gösterilen: 31 ile 45 arası, toplam: 46 (4 Sayfa)