Vize Yayıncılık

Grid View:
Hızlı bakış

Ebelik Uygulama Standartları

(0)
425,00TL

ÖNSÖZUluslararası Ebeler Konfederasyonu tarafından temel görevi “gebelik, doğum vedoğum sonu dönemde anneye ve yenidoğana gerekli bakımı, danışmanlığı sağlamak venormal doğumları kendi sorumluluğunda yaptırmak” olarak tanımlanan ebelik mesleğiinsanlığın var oluşundan itibaren en eski mesleklerin başında gelmektedir. Ebelik,tarihsel süreç içinde sağ..

Hızlı bakış

Gıda Kontrolü ve Mevzuatı

(0)
230,00TL

ÖN SÖZYaşam sürecinde yeterli ve dengeli beslenme büyüme ve gelişme, sağlığınkorunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile yaşam kalitesinin arttırılmasıiçin yadsınamaz temeldir. İnsanların yaşamlarını sürdürmek, fiziksel-mentalgelişimlerini sağlamak ve sağlıklarını koruyabilmek için sağlıklı gıdaya ulaşmasıve tüketmesi en doğal haklarıdır. Bu g..

Out Of Stock
Hızlı bakış

Okul Dönemindeki Çocukların Sağlığının Geliştirilmesi

(0)
60,00TL

ÖN SÖZTürk Milli Eğitimi’nin temel hedefi çocukları birçok değerle donatarakhayata hazırlamak, geleceğe sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmektir. Her bireyiçin hayata hazırlanmanın en önemli toplumsal alanı okuldur. Bu anlamda, okulve çevresi, çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlığının koruması ve geliştirmesikonusunda önemli bir yere sahipt..

Out Of Stock
Hızlı bakış

Anne Sütü ve Emzirme

(0)
125,00TL

ÖNSÖZYaşam için en sağlıklı başlangıç… Bebeği için en sağlıklı başlangıcı onasunmak isteyen bir anne ve bu başlangıçta anne ve bebeğe rehber olacak bir sağlıkçalışanı…Anneler gebeliğin başından itibaren kendileri ve doğacak bebekleri içinsağlık çalışanları ile yakın temas halinde olup, doğumlarını da büyük orandahastanelerde ve sağlık çalışanlarını..

Hızlı bakış

Beslenme İlkeleri Laboratuvar Uygulamaları

(0)
290,00TL

ÖN SÖZBeslenme, insanların temel ihtiyaçlarından biri olup sağlığın korunması,geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için vücudun gereksinimiolan besin ögelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almak için bilinçliolarak yapılması gereken bir davranış olarak tanımlanmaktadır. Beslenmebilimi; tüketilen besinleri, bu besinlerin bile..

Hızlı bakış

Çocuk ve Çevre

(0)
170,00TL

ÖNSÖZİnsanın eğitimi için en önemli dönem olduğu düşünülen okul öncesi dönem sürecinde,çocukların yaşadıkları ortam ve aldıkları eğitim çok önemlidir. Bugününçocuklarının yarının büyükleri olduğu düşünülürse, çağa uygun çocuk yetiştirmedeokul öncesi eğitiminin önemi çok büyüktür. Bu görüş göz önüne alınarak,çocuklara verilecek çevre eğitimine erken..

Hızlı bakış

LUMBAL BÖLGE PATOLOJILERINDE REHABILITASYON

(0)
230,00TL

Değerli Okuyucu“Lumbal Bölge Patolojilerinde Rehabilitasyon” isimli kitabımızı, lumbal bölge patolojileri nedeniyleağrı, güçsüzlük, aktivitelerde kısıtlılık gibi şikayeti olan hastalar ile çalışan sağlık profesyonellerine,konu ile ilgili bilgi edinmek isteyen fizyoterapi öğrencilerine yol göstermesi amacıylahazırladık. Kitabımızın içerisinde, lumba..

Hızlı bakış

Yaşlılık ve Yaşlı Sağlığı

(0)
400,00TL

ÖNSÖZSağlığı geliştirme çabalarının nihai hedefi yaşamın uzaması kadar niteliğininde artmasıdır. Bilimsel bilgi ve becerinin yanı sıra insan yaşamının değerineilişkin mesleki, felsefi ve etik ilkelerin içselleştirilmiş olması da bu hedefe ulaşmadaönemli katkı sağlar. Sağlık ve hastalığın iç içe olduğu bir döngü olan insanömrünün her aşamasında sağl..

Out Of Stock
Hızlı bakış

Hemşirelik Temel Becerilerinde Klinik Notlar '' CEP KİTAP ''

(0)
90,00TL

ÖNSÖZ Değerli okuyucu(lar), Bilindiği üzere hemşirelik bilim ve sanattan oluşan, kuram ve uygulamaların merkezine “insan” kavramını koyan ve temel işlevi “bakım” olan bir sağlık disiplinidir. Günümüzde profesyonel hemşirelik uygulamaları bireyin sağlığının yükseltilmesi, korunması ve iyilik halinin sürdürülmesine odaklanmaktadır. Bu doğrul..

Hızlı bakış

Doğum Öncesi Bakım

(0)
425,00TL

ÖNSÖZİnsanlığın varoluşundan bu yana mevcut olan ve hiçbir zaman önemini kaybetmeyecekolan Ebelik; yaşama sağlıklı başlamak açısından hayati önem taşıyan birmeslektir. Anne ve çocuk sağlığının korunması, yükseltilmesi ile sağlıklı nesillerinoluşmasında temel işlevleri olan Ebelik mesleği; ülkemizde 1996 yılında lisans,2003 yılında yüksek lisans ve ..

Hızlı bakış

Egzersiz Alışkanlığı Kazandırma Rehberi

(0)
25,00TL

ÖNSÖZİlk kez JO. Prochaska ve CC. DiClemente tarafından 1982 yılında geliştirilen DeğişimAşamaları Modeli, bireylerin davranış değişiminin; düşünmeme, düşünme,hazırlık, hareket ve devam ettirme olmak üzere; beş aşamadan oluştuğunu vurgulamaktadır.Modelde bireyin içinde bulunduğu aşamaya göre özel uygulama veprogramlara gereksinim duyulduğu belirtil..

Hızlı bakış

Öğrenme ve Öğretme Teknikleri

(0)
170,00TL

ÖN SÖZGelişen teknoloji, gelişen toplum ve gelişen bireyler öğrenme ve öğretimtekniklerinde yenilikçi yaklaşımların ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Klasiköğretim teknikleri hem öğrenen hem de öğretenler için yetersiz kalmaktadır. Öğretimsisteminin en önemli öğesi olan öğretmenlerin, klasik yöntemleri en iyi şekilde bilipuygulama becerisi yanınd..

Hızlı bakış

Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi

(0)
140,00TL

ÖN SÖZOkul öncesi dönem, yaşamın ilk altı yılını kapsayan ve çocukların bedensel,zihinsel, sosyal, duygusal ve dil gelişimlerinin çok hızlı gerçekleştiğibir dönemdir. Bu dönemde çocuklar pek çok temel kavram ve beceriyikazanmaktadırlar. Ancak çocukların yaşamlarını sürdürebilmeleri içingerekli temel bilgi ve becerileri kazanmaları tesadüfe bırakılm..

Hızlı bakış

Çocuklarda Davranış Yönetimi Anne-Baba ve Eğitimciler İçin

(0)
170,00TL

ÖN SÖZAnne-baba, öğretmen ve diğer yetişkinler, toplum geleceğinin teminatı olarakgördükleri çocuklarda istendik/olumlu davranışlar görmek ister ve bunun içinçaba gösterirler. Çocukların doğuştan getirdikleri bir takım özellikler ve bireyselfarklılıkları, yetişkinlerin çocuk yetiştirme tutum ve davranışları, çevresel etkiler gibibazı nedenlerle çoc..

Hızlı bakış

Doğurganlığın Düzenlenmesi

(0)
230,00TL

ÖNSÖZÜreme sağlığının korunması, anne, bebek ve toplum sağlığının geliştirilmesinde aile planlaması hizmetlerinin kritik bir önemi vardır. Bireylerin istedikleri sayıda çocuk sahibi olmalarına ve gebeliklerin zamanlamasını belirlemelerine olanak sağlayan aile planlaması; eğitim, danışmanlık ve doğum kontrol yöntemlerinin kullanımı yoluyla elde edi..

Gösterilen: 46 ile 60 arası, toplam: 93 (7 Sayfa)