Vize Yayıncılık

Grid View:
Hızlı bakış

Hemşirelik Ve Estetik

(0)
200,00TL

ÖNSÖZHemşirelik mesleğinin eğitici ya da klinik uygulayıcısı olarak çalışantüm hemşireler, hemşireliğin bilim ve sanattan oluşan uygulamalıbir disiplin olduğunu, yıllarca bilim yönü üzerinde durulduğunu vesanat yönünün biraz gölgede kaldığı gerçeğini bilirler. Bugün sağlıksisteminin geleneksel yapılanması içinde hemşireler, hasta merkezlideğil, iş ..

Hızlı bakış

İş Sağlığı ve Güvenliği

(0)
210,00TL

ÖNSÖZBireyler yaşamın idame ettirilmesi için çalışmak durumundadırlar. Çalışmayaşamı sağlık, hastalık ve riskler açısından birçok konuyu da gündeme taşımaktadır.İş sağlığı ve güvenliği çalışma yaşamının birey ve toplum için sağlıklıolmasını, optimal iyilik halinin var olduğu ortamların sağlanmasını, çalışma barışıve esenliği için gerekli eylem ve d..

Hızlı bakış

Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi

(0)
225,00TL

ÖNSÖZGünümüzde fen bilimleri ve matematik ile ilgili hızlı gelişmeler matematiköğretiminin önemini artırmıştır. Bu nedenle, matematik ile ilgili kalitelieğitim fırsatları her yaştaki çocuklar için önemli olmuştur. Bilindiği gibi, okulöncesi yıllar tüm gelişim alanlarında olduğu gibi zihinsel gelişimin de enhızlı olduğu yıllardır. Bu amaçla aileler ..

Hızlı bakış

Erken Çocuklukta Beden Eğitimi ve Spor

(0)
225,00TL

ÖN SÖZBu kitap erken çocukluk döneminde temel hareket becerilerinin desteklenmesindebeden eğitimi ve spor etkinliklerinden yararlanılmasına yönelik teorik veuygulamalı bilgileri içermektedir.Kitapta gelişimle ilgili temel kavramlar, özellikle motor gelişim olmak üzere,okul öncesi dönem çocukların gelişim özellikleri konularına kısaca değinildiktens..

Hızlı bakış

Hipertansiyonda Bakim

(0)
150,00TL

Hipertansiyonda Bakım..

Hızlı bakış

Aile Eğitimi

(0)
180,00TL

ÖN SÖZBu kitabı hazırlarken her çocuğun kendi potansiyeli doğrultusunda gelişmehakkı olduğunu unutmadık. Ancak çocukların bu haklarını hayata geçirmekiçin, yakın çevrelerine yani anne-babalarına bağımlı oldukları gerçeğini dehatırlayarak hareket etmeye dikkat ettik. En önemlisi her evin her ailenin farklıbir yaşam rengi olduğunu birbirimize vurgula..

Hızlı bakış

Erken STEM Eğitimi ve Uygulamaları

(0)
225,00TL

ÖNSÖZ Hızla gelişen bilim ve teknolojideki ilerlemeler, geleceğin mesleklerini ve zihni doğrudan etkilemektedir. Bu durum, eğitim sistemi içerisindeki yapıların da güncellenmesini ve bilişsel yapıların üst düzeyde geliştirilmesini destekleyecek programların uygulanmasını gerektirmektedir. Bu gereksinimden hareketle felsefi temellerini oluştura..

Out Of Stock
Hızlı bakış

Kadın Ve Ebelik

(0)
90,00TL

ÖnsözEbelikte kadının önemi öncelikle bir kadın olarak kadınlara destek olmamızve her zaman kadınlar ile birlikte olmamız ile başlar. Sağlıklı ve güçlü kadınlarile sağlıklı nesillerin sağlıklı başlangıçlar yapabilmesi için ebeler vazgeçilmezkonumdadır. Ebelerin ülkemizde kadınların güçlendirilmesinde primerrol ve sorumlulukları vardır. Güçlü ebeler..

Hızlı bakış

Yaşlı Bakım Ve Uygulamaları

(0)
23,00TL

ÖNSÖZGünümüzde nüfus hızla yaşlanmakta ve bu insanlara olan bakım hizmetisunucularına olan ihtiyacın arttığı bir dönemdeyiz. Yaşlı bakımı ve uygulamasıyapacak olan sağlık elamanlarının eğitimine katkı sunabilmek veözellikle uygulamalarda yardımcı olması amacıyla hazırlamış bulunmaktayım.Kitabın eksikleri olduğunun farkındayım ama sağlık alanın büyü..

Hızlı bakış

Anne ve Çocuk Beslenmesi

(0)
180,00TL

ÖN SÖZBeslenme, insanın temel gereksinimlerinden ve sağlığı da etkileyen enönemli etmenlerden biridir. Yapılan araştırmalar, bireylerin yetişkinlikte sağlıklıbir yaşam sürdürebilmelerinde; çocukluk ve ergenlik dönemlerinde kazanmışoldukları alışkanlıklarının etkili ve belirleyici olduğunu göstermektedir.0-6 yaş grubu çocuklar, gebe ve emzikli kadın..

Hızlı bakış

BİYOETİK ÇERÇEVESİNDE VEGAN VE VEJETARYENLİK

(0)
120,00TL

ÖNSÖZArtan nüfus ile doğru orantılı olarak tüketim ve çevre sorunlarında da artış olmaktadır. Tüketimdeki artış ile doğanın bir parçası olan hayvanların endüstriyel kullanımında da artış olmaktadır. Vegan ve vejetaryenlik, sadece bir beslenme biçimi değil, bir yaşam tarzı, bir hayat felsefesi ve ayrıca biyoetik bir yaklaşım olarak kabul etmek mümkü..

Hızlı bakış

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Çocuk Hastalıkları

(0)
270,00TL

ÖN SÖZÜlkemiz yüksek doğurganlık hızı ile genç nüfus yapısına sahiptir. Her yılyaklaşık 1 milyon 300 bin çocuk dünyaya gelmekte, 16 milyon çocuk okulöncesi ve okul eğitimine katılmakta ve bu çocukların eğitimi, sağlığınınkorunması ve sosyal gelişimi evde aileye olduğu kadar, belki daha fazlasıtoplumsal kurumlara düşmektedir. BM Çocuk Hakları Sözleş..

Hızlı bakış

Erken Çocukluk Döneminde Dramatik Etkinlik Uygulamaları Ve Kostüm Hazırlama

(0)
300,00TL

ÖNSÖZYaratıcılığın ve yaratıcı ifadenin oyunlarla beslendiği erken çocukluk dönemindeçocuklar için dramatik etkinliklerin planlanması, materyal ve ortamhazırlanması önemli olmaktadır. Erken Çocukluk Döneminde Dramatik EtkinlikUygulamaları ve Kostüm Hazırlama kitabı çocuklar için dramatik etkinliklerinnasıl planlanacağı, eğitim ortamı, maske ve kost..

Hızlı bakış

Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı

(0)
225,00TL

IV. BASKIYA ÖNSÖZGelişim insan yaşamı boyunca sürse de kişilik oluşumu ve yapılanmasındatemel, çocukluk döneminde atılmaktadır. Sağlıklı ve başarılı çocuklar yetiştirmekiçin bu sürece etki eden unsurların ve yaşananların bilinmesi, hem eğitimcilere hemde anne- babalara katkı sağlayacaktır. Çocuğun normal gelişim dönemi özelliklerininbilinmesi ruhsa..

Hızlı bakış

Okul Öncesi Dönemde Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları

(0)
35,00TL

ÖNSÖZOkul öncesi eğitimde, okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ve bilişseletkinlikler, çocuklarda kavram oluşturma, problem çözme, algılama,dikkat yoğunluğunun ve süresinin artması gibi zihinsel gelişimlerinindesteklenmesinde önemli bir yer tutar. Çocukların düşünme, akıldatutma ve karar verme gibi zihinsel işlevleri yapmalarına yardımcı olur.Gözlem..

Gösterilen: 61 ile 75 arası, toplam: 92 (7 Sayfa)