Vize Yayıncılık

Grid View:
Hızlı bakış

EMİLİM BOZUKLUĞU ve DOĞUŞTAN METABOLİZMA HASTALIKLARINDA TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ

(0)
500,00TL

ÖNSÖZ Beslenme büyüme, gelişme, sağlıklı yaşam ve fiziksel aktivite için gerekli besinlerin metabolik veya biyokimyasal yollarla organizmada kullanılmasıdır. Besinlerin organizmada kullanılması basit bir olay olmayıp enzimlerin katalize ettikleri karmaşık olaylardan oluşmaktadır. Gen defekti nedeniyle enzim eksikliği/yokluğunda gelişen hasta..

Hızlı bakış

FARKLI KÜLTÜRLERDE AİLE VE ÇOCUK

(0)
400,00TL

Dünyadaki tüm çocuklar eşit olarak doğarlar, ama eşit ortamlara doğmadıklarıgibi eşit bir şekilde de büyümezler. Cenevreli filozof ve yazar Jean-JacquesRousseau’nun söylediği gibi; “Mademki tüm insanlar bir çiftten ve aynı yerdendünyaya geliyorlar; o halde hepsi doğuştan eşittir, ancak çevre koşulları, eğitimyönetim biçimleri onları değiştirir.’’ A..

Hızlı bakış

HASTA EĞİTİMİ

(0)
140,00TL

Hasta eğitimi, sağlık hizmetleri sunumunda sağlık profesyonellerinden beklenen rollerin önemli bir halkasını oluşturmaktadır. Sağlık eğitimi sağlık hizmetlerinin her aşamasında bireylerin sağlık davranışlarını geliştirmek, sağlığa ilişkin karar verme becerilerini güçlendirmek, yaşamlarını hastalıkla birlikte yönetmelerine ve sağlık durumların..

Hızlı bakış

Hasta ve Yaşlı Psikolojisi

(0)
30,00TL

ÖNSÖZGelişimsel dönemlerden biri olan yaşlılık dönemi, fizikselgerilemelere bağlı olarak engelliliğe neden olabilen, içinde birçokhastalığı barındırabilen, sosyal ve ekonomik değişiklere bağlıolarak da krizlere neden olabilen bir dönemdir. Yaşlılıkdöneminde birey, yaşamındaki değişikliklere uyum sağlamayaçalışmakta ve tüm bu krizleri sağlıklı bir ş..

Hızlı bakış

Hasta Yaşlı ve Özel Gereksinimi olan (Engelli) Bireyler ve Eğitimi

(0)
105,00TL

Sevgili Okur,Engelli çocukların gelişiminde ve eğitiminde özel eğitimönemli bir yer tutmaktadır. Temel insan gereksinimlerimizaynı olsa da birbirinin aynı insan yoktur. Özel eğitimegereksinimi olan çocukların da her birinin engel türü, derecesive engelden/hastalıktan etkilenme durumları birbirindenfarklıdır. Her çocuğu kendi çevresi, kültürü, geçmi..

Hızlı bakış

Hasta, Yaşlı ve Engelli Bakımı

(0)
35,00TL

ÖnsözSevgili Okur,Dünyada ve Ülkemizde nüfus yapısı hızla değişmektedir. Sağlık alanında tanıve tedavi yöntemlerindeki hızlı teknolojik gelişmeler, eğitim seviyesinin artması,doğuştan beklenen yaşam süresinin uzaması sonucu yaşlı nüfus artmakta, günümüzdehastalık yükü olarak kronik hastalıklar daha fazla sorun oluşturmaktadır. Diğertaraftan kentleş..

Hızlı bakış

KADINLIĞIN DÖNÜM NOKTASI MENOPOZ

(0)
370,00TL

                                                                       Kadın olmak yaşam süreci boyunca birçok riskli durum ile mücadeleyi gerektirmektedir. Çevresel, so..

Hızlı bakış

MENTAL HASTALIKLARDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

(0)
370,00TL

Mental hastalıklar, artan engellilik, morbidite, mortalite ve ekonomik etki oranı ile ilişkili küresel bir sağlık sorunudur. Mental hastalıklara yatkınlık; genetik arka plan, kültürel ortam ve çevresel faktörlerden etkilenerek bireyler arasında farklılıklarla birlikte yaşam boyu devam eder. Mental sağlığın korunmasında risk faktörlerinin bili..

Hızlı bakış

OLGULARLA SPORCU REHABİLİTASYONU

(0)
400,00TL

Sağlık bilimleri alanındaki öğrencilerin, hasta başında aldıkları pratik eğitimleri ve bire bir uygulamaları son derece önemlidir. Öğrencilerimizin olgu çözümlemeli teorik kitaplara olan ihtiyacının ne kadar derin olduğu aşikârdır.  ‘Olgularla Sporcu Rehabilitasyonu’ başlıklı bu kitapta, spor hekimliği uzmanları ve fizyoterapistler olara..

Hızlı bakış

Torasik ve Servikal Bölge Patolojilerinde Rehabilitasyon

(1)
280,00TL

Torasik ve Servikal Bölge Patolojilerinde Rehabilitasyon..

Hızlı bakış

Üriner ve Fekal inkontinasta Hemşirelik Yönetimi El Kitabı

(0)
280,00TL

ÖNSÖZDünyada ve ülkemizde yaygın bir problem olan inkontinans; üriner, fekalveya her ikisi birlikte olarak görülebilmektedir. İnkontinans sorununu saptamadahemşire multidisipliner ekip içinde önemli bir role sahiptir. Bu nedenleinkontinans sorunu olan bireylerin bakımında hemşirelerin uzmanlaşmasıönemlidir. Bu bağlamda ülkemizde üriner ve/veya feka..

Hızlı bakış

YETİŞKİN ENGELLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ

(0)
130,00TL

ÖNSÖZ Eğitim hayatın tam merkezinde yer alan, kişinin kendini gerçekleştirmesini, toplumsal hayata aktif bir birey olarak katılmasını, yeterli bir gelire sahip olmasını sağlayan temel insani bir haktır. Eğitim yoluyla meydana gelen öğrenme aktivitesi bireyden bireye farklılık göstermektedir. Engelli bireylerin normal gelişim gösteren diğer..

Hızlı bakış

EBELİK BAKIM UYGULAMALARINDA İŞLEM BASAMAKLARI

(0)
280,00TL

Ebelik eğitiminin kuramsal ve pratik olarak güçlendirilmesi, yukarıda raporda belirtilen ve küresek ölçekte hedeflenen sağlık göstergelerine ulaşılmasında kilit bir önem taşımaktadır. Güçlü bir ebelik mesleğinin ilk ayağı olan eğitim, yetkin ve nitelikli işgücünün sağlanmasında önemli bir yere sahiptir. Profesyonel ebelik eğitimi kuramsal ve uy..

Hızlı bakış

Çocuk Edebiyatı ve Medya

(0)
180,00TL

ÖNSÖZÇocukluk, her birimizin geçtiği hayat filminin bileti gibidir. Dev ekranda dönenfilmin kalitesini etkileyen, bir yönetmen ve birçok emektar vardır. Buemektarlardan biri de “çocuk edebiyatı ürünleri”dir. Masallar, öyküler, şiirler,bilmeceler, tekerlemeler, ninniler ve daha birçok yazın türünü de sayabileceğimizçocuk edebiyatı ürünleri daha doğd..

Hızlı bakış

Ebelik Uygulama Standartları

(0)
500,00TL

ÖNSÖZUluslararası Ebeler Konfederasyonu tarafından temel görevi “gebelik, doğum vedoğum sonu dönemde anneye ve yenidoğana gerekli bakımı, danışmanlığı sağlamak venormal doğumları kendi sorumluluğunda yaptırmak” olarak tanımlanan ebelik mesleğiinsanlığın var oluşundan itibaren en eski mesleklerin başında gelmektedir. Ebelik,tarihsel süreç içinde sağ..

Gösterilen: 31 ile 45 arası, toplam: 92 (7 Sayfa)