Arama

Grid View:
Hızlı bakış

AFET YÖNETİMİNDE VE AFET HEMŞİRELİĞİ

180,00TL

ÖNSÖZ Afetler her yıl milyonlarca insanı etkilemekte, toplum ve çevrenin sahip olduğu tüm değerleri tehdit etmektedir. Türkiye başta depremler olmak üzere farklı doğa kaynaklı afetlerden çoğunlukla etkilenen bir ülke olması sebebiyle ağır kayıplar yaşamış ve ciddi tecrübeler edinmiştir. Buna rağmen afetlerle mücadele ve riskleri azaltma kon..

Hızlı bakış

ANNE SÜTÜ ve EMİZİRME ÜZERİNE BİR REHBER

120,00TL

ÖNSÖZAnne sütü, annenin bebeğine vereceği ilk ve en güzel hediyedir…Hedefimiz her kadına emzirme için profesyonel ve toplumsal desteğin sağlanması ve annelerin emzirme ile ilgili tecrübe kazanabilmesini sağlayacak eğitim ve öz güvenin verilmesidir. Bu doğrultuda kitabın, tüm annelere ve aileleredokunan öğrenciler, akademisyenler, sağlık çalışanları..

Hızlı bakış

BİLMECELERLE SPOR HEKİMLİĞİ

170,00TL

Kitaplar vardır bir çırpıda okunur ve başkalarına tavsiye edilir, tekrar okunmak istenir. Kitaplar vardır birkaç sayfa okunur, bir kenara bırakılır, uzun bir süre okunmadan raflarda kalır. Eğitici kitaplar ise zorunlu kalınmadıkça okunmaz, okunulması gerektiği sürece de sıkıntı oluşturur. Bu kitabı, Doç. Dr. Sabriye ERCAN özenle, titizlikle..

Hızlı bakış

Çocuk Cinselliğinde Merak edip Soramadıklarınız

105,00TL

ÖNSÖZ Çocuk cinselliği konusu yıllardır anne babaların üzerinde düşündüğü, bazı ebeveynleri tedirgin eden, bazı ebeveynlerin ise anlamlandırmakta zorlandığı bir durumdur. Gerek yaşadığı toplumun tutumu, gerekse ebeveynlik ve çocuk cinselliği hakkındaki bilgi eksikliği çocuğa karşı yanlış yaklaşımların sergilenmesine neden olmaktadır. Bu yak..

Hızlı bakış

Çocuk Gelişimi Rehberi

150,00TL

 Çocuk gelişimi mesleği, sağlıktan eğitime, özel eğitimden sosyal dezavantajlı çocuklara kadar çocukların bulunduğu her alanda faaliyet gösteren bir disiplin olarak bireysel ve toplumsal gelişim açısından önemli bir konumda bulunmaktadır. Farklı alanda olsa da temelde çocukların gelişimsel olarak desteklenmesi ve çoğun yüksek yararının..

Hızlı bakış

Çocuk Hakları

400,00TL

Çocuk HaklarıÇocukların da yetişkinler gibi temel haklara sahip olması gerektiği düşüncesinden hareketle ilk olarak Çocuk Hakları Bildirgesi kabul edilmiş ve taraf devletler çocuklara yönelik politikalarını bu uluslararası belge ışığında şekillendirmişlerdir. Daha sonra Birleşmiş Milletler öncülüğünde gelişen evrensel çocuk hakları oluşturulmas..

Hızlı bakış
Hızlı bakış

EBELİK ESASLARI

515,00TL

Sayın Meslektaşlarım ve Sevgili Öğrenciler, Ebelik mesleği de diğer sağlık disiplinleri gibi kuramsal bilgi ve beceriyi içeren uygulamalı bir sağlık disiplinidir. Günümüzde lisans, lisansüstü düzeyde eğitim ile gelişimini sürdürmektedir. Bugün ise ebelik kanıta dayalı çalışmalara daha çok ihtiyaç duyarak gelişmek ve değişmek durumundadır. Ba..

Hızlı bakış

EL ORTEZLERİ

125,00TL

 El ortezleri akut ya da kronik patolojilerde elin fonksiyonelliğini sağlayan ve günlük yaşam kalitesini arttıran aparatlardır. İnsanlığın varoluşundan bu yana farklı dizaynlarda ve farklı hammaddelerden el ortezleri yapılmıştır. İlk çağlarda ahşap, kemik v.b. maddelerden yapılan ortezler, günümüzde daha çok petrol bazlı plastik malzemele..

Hızlı bakış

Elektro-Fiziksel Modaliteler

120,00TL

Ön SözUzun yıllardır meslek yüksekokullarında ders veren akademisyenlerin öğrencilerintaleplerini göz önünde bulundurarak hazırladıkları, fizyoterapi teknikerleriiçin elektrofiziksel modaliteler ve uygulamalarının yer aldığı kitabımızınmeslek yüksekokullarının fizyoterapi programlarındaki öğrencilerimizeve fizyoterapi teknikerlerine faydalı bir reh..

Hızlı bakış

EMİLİM BOZUKLUĞU ve DOĞUŞTAN METABOLİZMA HASTALIKLARINDA TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ

350,00TL

ÖNSÖZ Beslenme büyüme, gelişme, sağlıklı yaşam ve fiziksel aktivite için gerekli besinlerin metabolik veya biyokimyasal yollarla organizmada kullanılmasıdır. Besinlerin organizmada kullanılması basit bir olay olmayıp enzimlerin katalize ettikleri karmaşık olaylardan oluşmaktadır. Gen defekti nedeniyle enzim eksikliği/yokluğunda gelişen hasta..

Hızlı bakış

Fizyoterapistler İçin Fasyal Anatomi

105,00TL

Fizyoterapistler İçin Fasyal Anatomi..

Hızlı bakış

HASTA EĞİTİMİ

70,00TL

Hasta eğitimi, sağlık hizmetleri sunumunda sağlık profesyonellerinden beklenen rollerin önemli bir halkasını oluşturmaktadır. Sağlık eğitimi sağlık hizmetlerinin her aşamasında bireylerin sağlık davranışlarını geliştirmek, sağlığa ilişkin karar verme becerilerini güçlendirmek, yaşamlarını hastalıkla birlikte yönetmelerine ve sağlık durumların..

Hızlı bakış

Hasta ve Yaşlı Psikolojisi

30,00TL

ÖNSÖZGelişimsel dönemlerden biri olan yaşlılık dönemi, fizikselgerilemelere bağlı olarak engelliliğe neden olabilen, içinde birçokhastalığı barındırabilen, sosyal ve ekonomik değişiklere bağlıolarak da krizlere neden olabilen bir dönemdir. Yaşlılıkdöneminde birey, yaşamındaki değişikliklere uyum sağlamayaçalışmakta ve tüm bu krizleri sağlıklı bir ş..

Hızlı bakış

Hasta Yaşlı ve Özel Gereksinimi olan (Engelli) Bireyler ve Eğitimi

105,00TL

Sevgili Okur,Engelli çocukların gelişiminde ve eğitiminde özel eğitimönemli bir yer tutmaktadır. Temel insan gereksinimlerimizaynı olsa da birbirinin aynı insan yoktur. Özel eğitimegereksinimi olan çocukların da her birinin engel türü, derecesive engelden/hastalıktan etkilenme durumları birbirindenfarklıdır. Her çocuğu kendi çevresi, kültürü, geçmi..

Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 77 (6 Sayfa)