Okul Öncesi

Grid View:
Hızlı bakış

Erken STEM Eğitimi ve Uygulamaları (Dijital Kitap)

(0)
15,00TL

ÖNSÖZ Hızla gelişen bilim ve teknolojideki ilerlemeler, geleceğin mesleklerini ve zihni doğrudan etkilemektedir. Bu durum, eğitim sistemi içerisindeki yapıların da güncellenmesini ve bilişsel yapıların üst düzeyde geliştirilmesini destekleyecek programların uygulanmasını gerektirmektedir. Bu gereksinimden hareketle felsefi temellerini oluştura..

Hızlı bakış

Erken Çocuklukta Özel Eğitim Ve Kaynaştirma (Dijital Kitap)

(0)
15,00TL

ÖN SÖZEğitim doğumdan ölüme kadar devam eden ve sürekli yeni bilgiler, davranışlaredinilen bir süreçtir. Öğrendiğimiz her yeni bilgi hayatımızı daha dakolaylaştırmakta, kendimize güvenimizi artırmakta, bilgiyi öğrenme ve araştırmaçabamızı artırmaktadır.Okul öncesi dönemden itibaren eğitim birçok ülkede zorunlu hale getirilmiştir.Normal gelişim göst..

Hızlı bakış

Aile Eğitimi ve Okul Öncesinde Aile Katılımı (Dijital Kitap)

(0)
20,00TL

ÖN SÖZUzun yıllardır derslerimde öğretmen adaylarına eğitimde ailenin öneminive aile katılım stratejilerini anlatıyorum. Yaptığım araştırmalarda da hemaile katılımını geliştirmeye hem de mevcut durumu belirlemeye yönelik birçaba içerisindeyim. Temel görüşüm, çocukların eğitiminde en iyi ve en idealsonucu almak için ebeveynler ve öğretmenler arasınd..

Hızlı bakış

Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi (Dijital Kitap)

(0)
18,00TL

ÖN SÖZOkul öncesi dönem, yaşamın ilk altı yılını kapsayan ve çocukların bedensel,zihinsel, sosyal, duygusal ve dil gelişimlerinin çok hızlı gerçekleştiğibir dönemdir. Bu dönemde çocuklar pek çok temel kavram ve beceriyikazanmaktadırlar. Ancak çocukların yaşamlarını sürdürebilmeleri içingerekli temel bilgi ve becerileri kazanmaları tesadüfe bırakılm..

Hızlı bakış

Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi (Dijital Kitap)

(0)
18,00TL

ÖNSÖZGünümüzde fen bilimleri ve matematik ile ilgili hızlı gelişmeler matematiköğretiminin önemini artırmıştır. Bu nedenle, matematik ile ilgili kalitelieğitim fırsatları her yaştaki çocuklar için önemli olmuştur. Bilindiği gibi, okulöncesi yıllar tüm gelişim alanlarında olduğu gibi zihinsel gelişimin de enhızlı olduğu yıllardır. Bu amaçla aileler ..

Hızlı bakış

Erken Çocukluk Döneminde Teknolojinin Kullanımı ve Etkinlikler (Dijital Kitap)

(0)
15,00TL

SUNUŞSabun köpüğü baloncuklarının uçuşunu, çeşitli kaplara su doldurup boşaltaraksuyun akışkanlığını, kardan adamın güneş ışınlarıyla eriyişini vb. olayları gözleyençocuklarımız bu ilk oyunlarıyla ilk meraklarını, ilk sorularını sorarak bilimseldüşünme süreçlerini başlatmış olurlar. Bu süreç içerisinde onları pozitif olarak bilgilendirmekçağdaş eği..

Hızlı bakış

Erken Çocukluk Döneminde Dramatik Etkinlik Uygulamaları Ve Kostüm Hazırlama (Dijital Kitap)

(0)
25,00TL

ÖNSÖZYaratıcılığın ve yaratıcı ifadenin oyunlarla beslendiği erken çocukluk dönemindeçocuklar için dramatik etkinliklerin planlanması, materyal ve ortamhazırlanması önemli olmaktadır. Erken Çocukluk Döneminde Dramatik EtkinlikUygulamaları ve Kostüm Hazırlama kitabı çocuklar için dramatik etkinliklerinnasıl planlanacağı, eğitim ortamı, maske ve kost..

Hızlı bakış

Okul Öncesi Dönemde Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları (Dijital Kitap)

(0)
10,00TL

ÖNSÖZOkul öncesi eğitimde, okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ve bilişseletkinlikler, çocuklarda kavram oluşturma, problem çözme, algılama,dikkat yoğunluğunun ve süresinin artması gibi zihinsel gelişimlerinindesteklenmesinde önemli bir yer tutar. Çocukların düşünme, akıldatutma ve karar verme gibi zihinsel işlevleri yapmalarına yardımcı olur.Gözlem..

Hızlı bakış

Proje Yaklaşımına Dayalı Eğitim - Teoriden Uygulamaya (Dijital Kitap)

(0)
18,00TL

ÖNSÖZGünümüz eğitim sisteminin temel işlevi çağın gerektirdiği değişimi yakalamak ve çağın ihtiyacı olan bireyleri yetiştirmektir. Bireyleri bu anlayışla yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim sistemi, öğrenme öğretme sürecinin tüm sorumluluğunun öğretmende olduğu öğretmen merkezli geleneksel anlayış yerine farklı arayışlara girmek zorundadır.Öğretmeni..

Hızlı bakış

Oyun Temelli Sosyal Beceri Eğitimi (Dijital Kitap)

(0)
18,00TL

ÖNSÖZİnsan yaşamında oldukça önemli olan oyun çocuğun gelişimini yansıtır. Oyun,çocuğun işidir, en temel gereksinimidir, en doğal öğrenme ortamıdır. Çocukluk dönemininoyun temelli yapısı çocuklar arasında en etkili iletişimi ve sosyal etkileşimisağlar. Gelişim süreci içinde çocuklar, yaşamları boyunca yararlanacakları sosyal becerilerioyun yolu ile..

Hızlı bakış

Çocuk Gelişimi (Dijital Kitap)

(0)
18,00TL

ÖNSÖZÇocukluk dönemi gelişimsel olarak sürekli değişimler içerir. Bu değişimleritakip etmek ve doğru olarak anlamak önemli bir sorundur. Diğer taraftançocukların bulundukları dönem içerisinde doğru olarak tanınmalarıgereksinim haline gelmiştir. Çocuğun gelişimsel olarak tanınması ebeveynleraçısından iyi bir bakım ve eğitim anlamına gelmektedir. Eği..

Hızlı bakış

Erken Çocukluk Döneminde Gelişim (Dijital Kitap)

(0)
25,00TL

ÖN SÖZSaygı,Sevgi,Sabır,Çocuk yetiştirmek için gerekli bu üç önemli değer, ancak BİLGİ iletaçlandırılabilir ve anlamlı hale gelebilir. Çünkü toplumun geleceğini oluşturanbireyler olarak çocukların yetiştirilmesi, rastlantıya bırakılamayacak kadarönemli bir konudur.Çocuk gelişimi alanında, çok değerli bilim insanlarının sayısız eserleribulunmaktadır..

Hızlı bakış

Okul Öncesi Eğitimde Etkinlik Plan Örnekleri Ve Öğretmen Rehberi (Dijital Kitap)

(0)
25,00TL

ÖnsözOkulöncesi öğretmenleri küçük çocukların hayatlarında önemli bir farkyaratan kişilerdir.Okulöncesinde öğretmen gün boyunca çocukların bakımını ve oyun oynamalarınısağlamaktan fazlasını yaparlar. Çocukların okuma yazmayahazırlık becerileri kazanmalarına, bilimi öğrenmelerine, araştırmaya yönelmelerine,fiziksel, motor, dil, sosyal duygusal, bili..

Hızlı bakış

Temel Eğitim Öğretmenleri İçin Kaynaştırma Uygulamaları ve Özel Eğitim (Dijital Kitap)

(0)
15,00TL

ÖNSÖZToplumumuzda çoğunluktan farklı olmak hiç de kolay olan bir şey değildir. Busadece bizim toplum için değil tüm toplumlar için de aynıdır. Farklılığı olan birey,kendini toplumun bir parçası olarak algılayamaz, kendini büyük çoğunluğun olduğuyere ait değilmiş gibi hisseder. Farklı olan çocuk, çevresinden kendisine doğru yollananuyaranları, çoğun..

Hızlı bakış

Erken Çocuklukta Mekansal Beceri & Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri ve Etkinlik Örnekleri (Dijital Kitap)

(0)
13,00TL

ÖnsözBu kitap iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm Atiye Adak Özdemir’in Prof.Dr. Yıldız Güven Danışmanlığında Hazırlamış olduğu “Mekânsal beceri eğitimprogramının okulöncesi dönem çocuklarının mekânsal becerilerine etkisi” isimlidoktora tez çalışması ikinci bölüm ise Burcu Özdemir Beceren’in Prof. Dr. RenginZembat danışmanlığında hazırlamış ol..

Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 17 (2 Sayfa)