Çocuk Gelişimi

Grid View:
Hızlı bakış

Çocuk Edebiyatı ve Medya (Dijital Kitap)

(0)
12,00TL

ÖNSÖZÇocukluk, her birimizin geçtiği hayat filminin bileti gibidir. Dev ekranda dönenfilmin kalitesini etkileyen, bir yönetmen ve birçok emektar vardır. Buemektarlardan biri de “çocuk edebiyatı ürünleri”dir. Masallar, öyküler, şiirler,bilmeceler, tekerlemeler, ninniler ve daha birçok yazın türünü de sayabileceğimizçocuk edebiyatı ürünleri daha doğd..

Hızlı bakış

Çocuk ve Çevre (Dijital Kitap)

(0)
14,00TL

ÖNSÖZİnsanın eğitimi için en önemli dönem olduğu düşünülen okul öncesi dönem sürecinde,çocukların yaşadıkları ortam ve aldıkları eğitim çok önemlidir. Bugününçocuklarının yarının büyükleri olduğu düşünülürse, çağa uygun çocuk yetiştirmedeokul öncesi eğitiminin önemi çok büyüktür. Bu görüş göz önüne alınarak,çocuklara verilecek çevre eğitimine erken..

Hızlı bakış

Öğrenme ve Öğretme Teknikleri (Dijital Kitap)

(0)
15,00TL

ÖN SÖZGelişen teknoloji, gelişen toplum ve gelişen bireyler öğrenme ve öğretimtekniklerinde yenilikçi yaklaşımların ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Klasiköğretim teknikleri hem öğrenen hem de öğretenler için yetersiz kalmaktadır. Öğretimsisteminin en önemli öğesi olan öğretmenlerin, klasik yöntemleri en iyi şekilde bilipuygulama becerisi yanınd..

Hızlı bakış

Çocuklarda Davranış Yönetimi Anne-Baba ve Eğitimciler İçin (Dijital Kitap)

(0)
14,00TL

ÖN SÖZAnne-baba, öğretmen ve diğer yetişkinler, toplum geleceğinin teminatı olarakgördükleri çocuklarda istendik/olumlu davranışlar görmek ister ve bunun içinçaba gösterirler. Çocukların doğuştan getirdikleri bir takım özellikler ve bireyselfarklılıkları, yetişkinlerin çocuk yetiştirme tutum ve davranışları, çevresel etkiler gibibazı nedenlerle çoc..

Hızlı bakış

Erken Çocuklukta Beden Eğitimi ve Spor (Dijital Kitap)

(0)
18,00TL

ÖN SÖZBu kitap erken çocukluk döneminde temel hareket becerilerinin desteklenmesindebeden eğitimi ve spor etkinliklerinden yararlanılmasına yönelik teorik veuygulamalı bilgileri içermektedir.Kitapta gelişimle ilgili temel kavramlar, özellikle motor gelişim olmak üzere,okul öncesi dönem çocukların gelişim özellikleri konularına kısaca değinildiktens..

Hızlı bakış

Aile Eğitimi (Dijital Kitap)

(0)
12,00TL

ÖN SÖZBu kitabı hazırlarken her çocuğun kendi potansiyeli doğrultusunda gelişmehakkı olduğunu unutmadık. Ancak çocukların bu haklarını hayata geçirmekiçin, yakın çevrelerine yani anne-babalarına bağımlı oldukları gerçeğini dehatırlayarak hareket etmeye dikkat ettik. En önemlisi her evin her ailenin farklıbir yaşam rengi olduğunu birbirimize vurgula..

Hızlı bakış

Anne ve Çocuk Beslenmesi (Dijital Kitap)

(0)
14,00TL

ÖN SÖZBeslenme, insanın temel gereksinimlerinden ve sağlığı da etkileyen enönemli etmenlerden biridir. Yapılan araştırmalar, bireylerin yetişkinlikte sağlıklıbir yaşam sürdürebilmelerinde; çocukluk ve ergenlik dönemlerinde kazanmışoldukları alışkanlıklarının etkili ve belirleyici olduğunu göstermektedir.0-6 yaş grubu çocuklar, gebe ve emzikli kadın..

Hızlı bakış

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Çocuk Hastalıkları (Dijital Kitap)

(0)
23,00TL

ÖN SÖZÜlkemiz yüksek doğurganlık hızı ile genç nüfus yapısına sahiptir. Her yılyaklaşık 1 milyon 300 bin çocuk dünyaya gelmekte, 16 milyon çocuk okulöncesi ve okul eğitimine katılmakta ve bu çocukların eğitimi, sağlığınınkorunması ve sosyal gelişimi evde aileye olduğu kadar, belki daha fazlasıtoplumsal kurumlara düşmektedir. BM Çocuk Hakları Sözleş..

Hızlı bakış

Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı (Dijital Kitap)

(0)
18,00TL

IV. BASKIYA ÖNSÖZGelişim insan yaşamı boyunca sürse de kişilik oluşumu ve yapılanmasındatemel, çocukluk döneminde atılmaktadır. Sağlıklı ve başarılı çocuklar yetiştirmekiçin bu sürece etki eden unsurların ve yaşananların bilinmesi, hem eğitimcilere hemde anne- babalara katkı sağlayacaktır. Çocuğun normal gelişim dönemi özelliklerininbilinmesi ruhsa..

Hızlı bakış

Çocuk ve Oyun (Dijital Kitap)

(0)
10,00TL

ÖNSÖZOyun çocuğun çevresini tanımasına, anlamasına, bir şeyler öğrenmesine,öğrendiği bilgi ve becerileri pekiştirmesine yarayan önemli vegerekli bir faaliyettir. Çocuk için vazgeçilmez bir yaşama biçimi olanoyun, çocuğun en doğal öğrenme aracıdır. Oyun çocuğun olmazsaolmazıdır, evrensel bir dilidir.Erken çocukluk eğitimi veren kurumlarda, çocuklara..

Hızlı bakış

Çocukta Sanat ve Yaratıcılık (Dijital Kitap)

(0)
14,00TL

ÖNSÖZHer çocuk fırsat verildiğinde içindeki potansiyeli açığa çıkarabilmekte, birşeyler üretip ortaya koyabilmektedir. Önemli olan bu potansiyeli çocukların nasılaçığa çıkarabileceği, yaratıcı becerilerini nasıl ortaya koyabileceğidir. Erkençocukluk döneminden başlayarak ailelerin ve eğitimcilerin çocukların gizli güçleriniortaya koyabilecek etkinl..

Hızlı bakış

Okul Öncesi Eğitimde Materyal Geliştirme (Dijital Kitap)

(0)
12,00TL

ÖNSÖZÇocukların ilk yıllarını kapsayan okul öncesi dönem, çocuğun gelişimininen hızlı olduğu dönemdir. Bu dönemde çocuğun aldığı eğitimin kalitesi,onun dünyayı algılama gücünü arttırır, yeteneklerinin gelişmesine veduygularını açığa vurmasına yardımcı olur. Birey, yaşamı boyunca hiçbirdönemde okul öncesi dönemde olduğu kadar aktif değildir. Bu döne..

Hızlı bakış

Çocuk ve İletişim (Dijital Kitap)

(0)
28,00TL

ÖN SÖZİnsanlık tarihinin başlangıcından bugüne kadar insanların içinde bulunduklarıtoplumla denge ve uyum içinde anlaşmaları iletişim sayesinde olmaktadır.Sağlıklı bir toplum için çocukla iletişim üzerinde durulması gereken kritik bir konudur.Çocuk ile kurulacak doğru iletişim çocuğun gelişim sürecinde belirleyicietkiye sahiptir. Bu anlamda anne ba..

Hızlı bakış

Üstün Zekalılar Ve Üstün Yetenekliler Konusunda Bilinmesi Gerekenler (Dijital Kitap)

(0)
12,00TL

Son yıllarda kamu oyunu meşgul eden konulardan birisi Üstün Zekalı/ üstün yetenekli/parlak çocuklar konusu olmuştur. Konu o kadar alevli bir hale gelmiştirki TBMM de konuyla ilgili özel araştırma komisyonu oluşturulmuş ve 2017 kadarolan süreyi kapsayan Stratejik Plan hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra siyasiler, ülkeninkonumu gereği, icat yapan, bilim..

Hızlı bakış

BEBEKLİK DÖNEMİNDE GELİŞİM (Dijital Kitap)

(0)
20,00TL

ÖNSÖZAnne-baba olacağını öğrendiği andan itibaren muhtemelen tüm anne-babalarıbüyük bir heyecan ve mutluluk sarar…O andan itibaren sahip olacakları, dünyanın en değerli varlığı ile ilgili hayallerkurmaya başlarlar.Ona ellerinden gelen en iyi imkanları sunmak, onu en iyi şekilde yetiştirmekve mutlu bir hayat sunmak isterler.Anne-babaların çocukların..

Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 15 (1 Sayfa)