Sağlık Bilimleri

Grid View:
Hızlı bakış

Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Ölçme ve Değerlendirme (Dijital Kitap)

(0)
35,00TL

Rehabilitasyonda doğru ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin seçimi; problemlerinobjektif olarak tanımlanmasını, klinik akıl yürütme ve karar verme süreçlerinin sağlıklıişletilmesini, tedavi programının doğru planlanmasını ve müdahalelerin etkisinin objektifolarak izlenmesini mümkün kılmaktadır. Ölçme ve değerlendirme, kanıta dayalıuygulamaların en ..

Hızlı bakış

LUMBAL BÖLGE PATOLOJILERINDE REHABILITASYON (Dijital Kitap)

(0)
30,00TL

Değerli Okuyucu“Lumbal Bölge Patolojilerinde Rehabilitasyon” isimli kitabımızı, lumbal bölge patolojileri nedeniyleağrı, güçsüzlük, aktivitelerde kısıtlılık gibi şikayeti olan hastalar ile çalışan sağlık profesyonellerine,konu ile ilgili bilgi edinmek isteyen fizyoterapi öğrencilerine yol göstermesi amacıylahazırladık. Kitabımızın içerisinde, lumba..

Hızlı bakış

Hidroterapi (Dijital Kitap)

(0)
18,00TL

Uzun yıllardır meslek yüksekokullarında ders veren akademisyenlerin öğrencilerin taleplerini gözönünde bulundurarak hazırladıkları, fizyoterapi teknikerleri için hidroterapi ve uygulamalarının yer aldığı kitabımızın meslek yüksekokullarının fizyoterapi programlarındaki öğrencilerimize ve fizyotera- pi teknikerlerine faydalı olacağın..

Hızlı bakış

Engellilik ve Katılım (Dijital Kitap)

(0)
18,00TL

Ön SözUzun yıllardır meslek yüksekokullarında ders veren akademisyenlerinöğrencilerin taleplerini göz önünde bulundurarak hazırladıkları, fizyoterapiteknikerleri için engellilik ve katılım konuları ile birlikte yasal mevzuatın yeraldığı kitabımızın meslek yüksekokullarının fizyoterapi programlarındaki öğrencilerimizeve fizyoterapi teknikerlerine fa..

Hızlı bakış

Elektro-Fiziksel Modaliteler (Dijital Kitap)

(0)
18,00TL

Ön SözUzun yıllardır meslek yüksekokullarında ders veren akademisyenlerin öğrencilerintaleplerini göz önünde bulundurarak hazırladıkları, fizyoterapi teknikerleriiçin elektrofiziksel modaliteler ve uygulamalarının yer aldığı kitabımızınmeslek yüksekokullarının fizyoterapi programlarındaki öğrencilerimizeve fizyoterapi teknikerlerine faydalı bir reh..

Hızlı bakış

Klinik Fizyoterapi (Dijital Kitap)

(0)
20,00TL

Ön SözUzun yıllardır meslek yüksekokullarında ders veren akademisyenlerinöğrencilerin taleplerini gözönünde bulundurarak hazırladıkları, fizyoterapiteknikerleri için temel klinik bilgilerin yer aldığı kitabımızın meslek yüksekokullarınınfizyoterapi programlarındaki öğrencilerimize ve fizyoterapi teknikerlerinefaydalı olacağına inanıyorum.Kitapta, k..

Hızlı bakış

Fizyoterapiye Giriş (Dijital Kitap)

(0)
12,00TL

Ön Söz2011 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Meslek YüksekokuluFizyoterapi programında çalışmaya başladığımda Fizyoterapi teknikerliği henüzçok yeni bir bölümdü. Uzunca yıllar ders içeriklerini oluşturmakta çeşitlizorluklar çektik, hem bilimsel olarak yeterli hem de fizyoterapi teknikerlerininihtiyacı olan bilgiyi süzüp hazırlamak oldukça zo..

Hızlı bakış

Okul Dönemindeki Çocukların Sağlığının Geliştirilmesi (Dijital Kitap)

(0)
30,00TL

ÖN SÖZTürk Milli Eğitimi’nin temel hedefi çocukları birçok değerle donatarakhayata hazırlamak, geleceğe sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmektir. Her bireyiçin hayata hazırlanmanın en önemli toplumsal alanı okuldur. Bu anlamda, okulve çevresi, çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlığının koruması ve geliştirmesikonusunda önemli bir yere sahipt..

Hızlı bakış

Yaşlılık ve Yaşlı Sağlığı (Dijital Kitap)

(0)
40,00TL

ÖNSÖZSağlığı geliştirme çabalarının nihai hedefi yaşamın uzaması kadar niteliğininde artmasıdır. Bilimsel bilgi ve becerinin yanı sıra insan yaşamının değerineilişkin mesleki, felsefi ve etik ilkelerin içselleştirilmiş olması da bu hedefe ulaşmadaönemli katkı sağlar. Sağlık ve hastalığın iç içe olduğu bir döngü olan insanömrünün her aşamasında sağl..

Hızlı bakış

Egzersiz Alışkanlığı Kazandırma Rehberi (Dijital Kitap)

(0)
10,00TL

ÖNSÖZİlk kez JO. Prochaska ve CC. DiClemente tarafından 1982 yılında geliştirilen DeğişimAşamaları Modeli, bireylerin davranış değişiminin; düşünmeme, düşünme,hazırlık, hareket ve devam ettirme olmak üzere; beş aşamadan oluştuğunu vurgulamaktadır.Modelde bireyin içinde bulunduğu aşamaya göre özel uygulama veprogramlara gereksinim duyulduğu belirtil..

Hızlı bakış

İş Sağlığı ve Güvenliği (Dijital Kitap)

(0)
18,00TL

ÖNSÖZBireyler yaşamın idame ettirilmesi için çalışmak durumundadırlar. Çalışmayaşamı sağlık, hastalık ve riskler açısından birçok konuyu da gündeme taşımaktadır.İş sağlığı ve güvenliği çalışma yaşamının birey ve toplum için sağlıklıolmasını, optimal iyilik halinin var olduğu ortamların sağlanmasını, çalışma barışıve esenliği için gerekli eylem ve d..

Hızlı bakış

Hipertansiyonda Bakim (Dijital Kitap)

(0)
13,00TL

Hipertansiyonda Bakım..

Hızlı bakış

Yaşlı Bakım Ve Uygulamaları (Dijital Kitap)

(0)
13,00TL

ÖNSÖZGünümüzde nüfus hızla yaşlanmakta ve bu insanlara olan bakım hizmetisunucularına olan ihtiyacın arttığı bir dönemdeyiz. Yaşlı bakımı ve uygulamasıyapacak olan sağlık elamanlarının eğitimine katkı sunabilmek veözellikle uygulamalarda yardımcı olması amacıyla hazırlamış bulunmaktayım.Kitabın eksikleri olduğunun farkındayım ama sağlık alanın büyü..

Hızlı bakış

Hasta Yaşlı ve Özel Gereksinimi olan (Engelli) Bireyler ve Eğitimi (Dijital Kitap)

(0)
12,00TL

Sevgili Okur,Engelli çocukların gelişiminde ve eğitiminde özel eğitimönemli bir yer tutmaktadır. Temel insan gereksinimlerimizaynı olsa da birbirinin aynı insan yoktur. Özel eğitimegereksinimi olan çocukların da her birinin engel türü, derecesive engelden/hastalıktan etkilenme durumları birbirindenfarklıdır. Her çocuğu kendi çevresi, kültürü, geçmi..

Hızlı bakış

Hasta, Yaşlı ve Engelli Bakımı (Dijital Kitap)

(0)
12,00TL

ÖnsözSevgili Okur,Dünyada ve Ülkemizde nüfus yapısı hızla değişmektedir. Sağlık alanında tanıve tedavi yöntemlerindeki hızlı teknolojik gelişmeler, eğitim seviyesinin artması,doğuştan beklenen yaşam süresinin uzaması sonucu yaşlı nüfus artmakta, günümüzdehastalık yükü olarak kronik hastalıklar daha fazla sorun oluşturmaktadır. Diğertaraftan kentleş..

Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 28 (2 Sayfa)