Dijital Kitaplar

DİKKAT

Bu kitaplar sadece telefon ve bilgisayarda şifre ile okunur.

Size kitap olarak gönderilmez!

Grid View:
Hızlı bakış

Çocuk Hakları (Dijital Kitap)

(0)
40,00TL

Çocuk Hakları (Dijital Kitap)..

Hızlı bakış

Fizyoterapistler İçin Fasyal Anatomi (Dijital Kitap)

(0)
10,00TL

Fizyoterapistler İçin Fasyal Anatomi (Dijital Kitap)..

Hızlı bakış

Torasik ve Servikal Bölge Patolojilerinde Rehabilitasyon (Dijital Kitap)

(0)
35,00TL

Torasik ve Servikal Bölge Patolojilerinde Rehabilitasyon (Dijital Kitap)..

Hızlı bakış

Yaşam Modeli Doğrultusunda Yaşlı Sağlığı (Dijital Kitap)

(0)
18,00TL

Yaşam Modeli Doğrultusunda Yaşlı Sağlığı (Dijital Kitap)..

Hızlı bakış

Çocuk Edebiyatı ve Medya (Dijital Kitap)

(0)
12,00TL

ÖNSÖZÇocukluk, her birimizin geçtiği hayat filminin bileti gibidir. Dev ekranda dönenfilmin kalitesini etkileyen, bir yönetmen ve birçok emektar vardır. Buemektarlardan biri de “çocuk edebiyatı ürünleri”dir. Masallar, öyküler, şiirler,bilmeceler, tekerlemeler, ninniler ve daha birçok yazın türünü de sayabileceğimizçocuk edebiyatı ürünleri daha doğd..

Hızlı bakış

Erken STEM Eğitimi ve Uygulamaları (Dijital Kitap)

(0)
15,00TL

ÖNSÖZ Hızla gelişen bilim ve teknolojideki ilerlemeler, geleceğin mesleklerini ve zihni doğrudan etkilemektedir. Bu durum, eğitim sistemi içerisindeki yapıların da güncellenmesini ve bilişsel yapıların üst düzeyde geliştirilmesini destekleyecek programların uygulanmasını gerektirmektedir. Bu gereksinimden hareketle felsefi temellerini oluştura..

Hızlı bakış

Çocuk ve Çevre (Dijital Kitap)

(0)
14,00TL

ÖNSÖZİnsanın eğitimi için en önemli dönem olduğu düşünülen okul öncesi dönem sürecinde,çocukların yaşadıkları ortam ve aldıkları eğitim çok önemlidir. Bugününçocuklarının yarının büyükleri olduğu düşünülürse, çağa uygun çocuk yetiştirmedeokul öncesi eğitiminin önemi çok büyüktür. Bu görüş göz önüne alınarak,çocuklara verilecek çevre eğitimine erken..

Hızlı bakış

Öğrenme ve Öğretme Teknikleri (Dijital Kitap)

(0)
15,00TL

ÖN SÖZGelişen teknoloji, gelişen toplum ve gelişen bireyler öğrenme ve öğretimtekniklerinde yenilikçi yaklaşımların ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Klasiköğretim teknikleri hem öğrenen hem de öğretenler için yetersiz kalmaktadır. Öğretimsisteminin en önemli öğesi olan öğretmenlerin, klasik yöntemleri en iyi şekilde bilipuygulama becerisi yanınd..

Hızlı bakış

Çocuklarda Davranış Yönetimi Anne-Baba ve Eğitimciler İçin (Dijital Kitap)

(0)
14,00TL

ÖN SÖZAnne-baba, öğretmen ve diğer yetişkinler, toplum geleceğinin teminatı olarakgördükleri çocuklarda istendik/olumlu davranışlar görmek ister ve bunun içinçaba gösterirler. Çocukların doğuştan getirdikleri bir takım özellikler ve bireyselfarklılıkları, yetişkinlerin çocuk yetiştirme tutum ve davranışları, çevresel etkiler gibibazı nedenlerle çoc..

Hızlı bakış

Erken Çocuklukta Beden Eğitimi ve Spor (Dijital Kitap)

(0)
18,00TL

ÖN SÖZBu kitap erken çocukluk döneminde temel hareket becerilerinin desteklenmesindebeden eğitimi ve spor etkinliklerinden yararlanılmasına yönelik teorik veuygulamalı bilgileri içermektedir.Kitapta gelişimle ilgili temel kavramlar, özellikle motor gelişim olmak üzere,okul öncesi dönem çocukların gelişim özellikleri konularına kısaca değinildiktens..

Hızlı bakış

Aile Eğitimi (Dijital Kitap)

(0)
12,00TL

ÖN SÖZBu kitabı hazırlarken her çocuğun kendi potansiyeli doğrultusunda gelişmehakkı olduğunu unutmadık. Ancak çocukların bu haklarını hayata geçirmekiçin, yakın çevrelerine yani anne-babalarına bağımlı oldukları gerçeğini dehatırlayarak hareket etmeye dikkat ettik. En önemlisi her evin her ailenin farklıbir yaşam rengi olduğunu birbirimize vurgula..

Hızlı bakış

Anne ve Çocuk Beslenmesi (Dijital Kitap)

(0)
14,00TL

ÖN SÖZBeslenme, insanın temel gereksinimlerinden ve sağlığı da etkileyen enönemli etmenlerden biridir. Yapılan araştırmalar, bireylerin yetişkinlikte sağlıklıbir yaşam sürdürebilmelerinde; çocukluk ve ergenlik dönemlerinde kazanmışoldukları alışkanlıklarının etkili ve belirleyici olduğunu göstermektedir.0-6 yaş grubu çocuklar, gebe ve emzikli kadın..

Hızlı bakış

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Çocuk Hastalıkları (Dijital Kitap)

(0)
23,00TL

ÖN SÖZÜlkemiz yüksek doğurganlık hızı ile genç nüfus yapısına sahiptir. Her yılyaklaşık 1 milyon 300 bin çocuk dünyaya gelmekte, 16 milyon çocuk okulöncesi ve okul eğitimine katılmakta ve bu çocukların eğitimi, sağlığınınkorunması ve sosyal gelişimi evde aileye olduğu kadar, belki daha fazlasıtoplumsal kurumlara düşmektedir. BM Çocuk Hakları Sözleş..

Hızlı bakış

Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı (Dijital Kitap)

(0)
18,00TL

IV. BASKIYA ÖNSÖZGelişim insan yaşamı boyunca sürse de kişilik oluşumu ve yapılanmasındatemel, çocukluk döneminde atılmaktadır. Sağlıklı ve başarılı çocuklar yetiştirmekiçin bu sürece etki eden unsurların ve yaşananların bilinmesi, hem eğitimcilere hemde anne- babalara katkı sağlayacaktır. Çocuğun normal gelişim dönemi özelliklerininbilinmesi ruhsa..

Hızlı bakış

Çocuk ve Oyun (Dijital Kitap)

(0)
10,00TL

ÖNSÖZOyun çocuğun çevresini tanımasına, anlamasına, bir şeyler öğrenmesine,öğrendiği bilgi ve becerileri pekiştirmesine yarayan önemli vegerekli bir faaliyettir. Çocuk için vazgeçilmez bir yaşama biçimi olanoyun, çocuğun en doğal öğrenme aracıdır. Oyun çocuğun olmazsaolmazıdır, evrensel bir dilidir.Erken çocukluk eğitimi veren kurumlarda, çocuklara..

Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 65 (5 Sayfa)